Man die je aankijkt

Studieprogramma

De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt het gehele traject volgen, of een individuele module.

De opleiding bestaat uit vier modulen: Veranderen, Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement en Lean Six Sigma (Green Belt). Elke module bestaat uit negenMan in overhemd aan tafel bijeenkomsten en eenmalig zeven bijeenkomsten Verandermanagement. 

Toetsing 

Tijdens de modulen Kwaliteits-, Procesmanagement en Lean Six Sigma (Green Belt) maak je zeven deelopdrachten, waarbij je de kennis toepast op jouw bedrijfssituatie en een eindopdracht bestaande uit een analyse binnen de eigen organisatie waaruit een verbetervoorstel voortvloeit. Bij de module Lean Six Sigma maak je ook nog een algemene inzichttoets. De eindopdracht van de module Veranderen is onderdeel van de eindopdracht van alle modulen en wordt binnen deze modulen beoordeeld.

Kwaliteitsmanagement

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Om hieraan te kunnen voldoen moeten organisaties beschikken over een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het continu verbeteren en niet het documenteren centraal staat. Voor veel organisaties betekent dit continu aantoonbaar verbeteren en niet meer alleen het onderhouden van hun handboek.

Thema's

Binnen Kwaliteitsmanagement worden de volgende thema's behandeld:
- kwaliteitsmanagement in de praktijk
- verschillende modellen zoals ISO, INK en HKZ
- kwaliteitsmanagement binnen strategie, beleid en doelstellingen
- borging
- auditen
- klachtenmanagement
- zinvol en effectief reviewen

Procesmanagement

Sneller, efficiënter, klantgerichter en kostenefficiënter werken. Een wens van vele organisaties, maar vaak ook noodzaak. Je wilt aan de (veranderende) wensen en eisen van je klant voldoen, maar je wilt ook meer rendement. Procesgericht werken draagt hieraan bij. In de module Procesmanagement leer je hoe je tijd, mensen en middelen optimaal inzet en de customer service naar een hoger niveau tilt. Help je organisatie omschakelen van een aanbod gestuurde naar een procesgerichte benadering.

Thema's

Binnen de module Procesmanagement worden de volgende thema's behandeld:
- organisatiestrategie en implicaties voor inrichting van processen
- procesanalyse en procesverbetering
- procesdoelstellingen formuleren
- prestatie-indicatoren
- theory of constraints
- klantwaarden
- risico- en stakeholdersmanagement

Lean Six Sigma (Green Belt)

Steeds meer organisaties dienen hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. De vraag van de klant moet beter afgehandeld worden door waarde te creëren en verspilling te reduceren in de waardenstroom. Maar hoe verbeter je klanttevredenheid, verkort je doorlooptijden en verhoog je efficiency? Dergelijke vragen kunnen beantwoord worden met de Lean Six Sigma methode. Knelpunten in processen worden systematisch geïnventariseerd en oplossingen worden bedacht en geïmplementeerd. De module Lean Six Sigma (Green Belt) voorziet je van een praktische toepasbare theoretische achtergrond. Na afronding kun je processen analyseren op systematische wijze en verbeteren met behulp van statistiek.

Thema's

Binnen Lean Six Sigma (Green Belt) komen de volgende thema's aan bod:
- wat is Lean Six Sigma
- opstellen van procesverbeterdoelstellingen
- charter opzetten
- procesdata verzamelen
- betrouwbaarheid van data
- statistiek
- procesprestaties weergeven
- de stem van de klant uitwerken
- 7 wastes
- FMEA
- Leancultuur
- visueel management
- veranker- en verbeterinstrumenten

Veranderen

In elke module komt het thema veranderingsprocessen voor. Kies je ervoor om de gehele opleiding te volgen, dan hoef je dit onderdeel maar eenmaal te volgen.

Thema's

Binnen veranderingsprocessen worden de volgende thema's behandeld:
- visies en modellen van verandermanagement
- structuren aanpakken
- inhoud geven en sturen
- drijvende krachten achter geslaagde veranderingen
- draagvlak creëren
- veranderingen consolideren en evalueren