Man die je aankijkt

Student aan het woord

Post-hbo’er Angel overwoog eerst een studie Technische Bedrijfskunde, maar koos uiteindelijk voor deze post-hbo-opleiding. Daar heeft hij zeker geen spijt van en hij legt je uit waarom.

Angel Pelaez Heijnis werkt als Quality Assurance Officer voor EuroSort. Bij deze machinefabrikant is hij verantwoordelijk voor processen rondom kwaliteit(sbewaking). Op zoek naar kennis en knowhow om nieuwe procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboeken op te stellen, startte Angel een speurtocht naar een studie die hem dé skills en handvatten kon bieden op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Angels zoektocht naar een geschikte opleiding

Angel Pelaez HeijnisBovenaan zijn lijstje stond Technische Bedrijfskunde. Na overleg met zijn werkgever, die deze studie te breed vond, stuitte hij in een hernieuwde zoekronde op de post-hbo-opleiding bij Windesheim die een stuk beter leek aan te sluiten op zijn werkzaamheden. Zijn werkgever ging akkoord, bleek bereid ook financieel in zijn ontwikkeling te willen investeren en Angel mocht zich post-hbo-student noemen. Dat hij met een mbo 4-diploma op zak niet eerder een hbo-opleiding had afgerond, leek na een intake geen probleem te zijn: met in zijn rugzak volop ervaring moest hij het post-hbo-niveau aankunnen.

Samen sparren én leren

En kon Angel het niveau aan? “In het begin was het wennen om weer in de ‘schoolbanken’ te zitten”, bekent hij eerlijk: “Ik strubbelde de eerste lessen nog wat met schrijfstukken en opdrachten: zaken uitwerken, diepgang erin aanbrengen en alles helder opschrijven, dat vond ik in eerste instantie wel lastig. Maar docenten begeleiden je uitstekend én ze zijn erg goed. Ze komen met veel voorbeelden uit de praktijk en geven daarnaast veel suggesties voor praktijkcasussen van deelnemers. Het sparren erover was zowel nuttig, leerzaam als leuk. Wat ik bovendien interessant vond, is dat alle deelnemers vanuit een ander perspectief naar de praktijk kijken, waardoor we veel van elkaar hebben geleerd.”

Belangrijkste lessen

En nu we het toch over leren hebben, wat is de belangrijkste les die Angel tijdens de opleiding heeft geleerd? “In de module over verandermanagement hebben we vooral geleerd hoe je adequaat kunt omgaan met weerstand en hoe je mensen mee kunt nemen in de veranderingen. Daarbij is het niet alleen van belang dat je je eigen ideeën verspreidt, maar ook dat je openstaat voor de ideeën van een ander. Wat ik ook als nuttig heb ervaren, is dat we in de module Procesmanagement concreet aan de slag gingen met het in kaart brengen en optimaliseren van processen binnen onze eigen organisaties.”

Van theorie tot praktische tools

“Dit laatste deden we bijvoorbeeld aan de hand van de Theory of Constraints. Die leert ons dat je juist de capaciteit van die processtap moet vergroten die de laagste output genereert. Én de reductie van de takttijd – de benodigde tijd tussen twee producten om aan de klantvraag te kunnen voldoen – uit de module Lean Management is mij bijgebleven: hoe bewaken we dat we altijd binnen een bepaalde tijd producten afleveren? Maar ook de aangereikte praktische tools om processen mee te verbeteren bleken waardevol, net als het opstellen van een kwaliteitsplan in de module Kwaliteitsmanagement.”

“Vooral de discussies vond ik een verrijking”

“Maar naast al deze kennis en tools die we kregen aangereikt, heb ik – niet in de laatste plaats – veel geleerd van alle discussies die tijdens de lessen plaatsvonden: van het sparren én ideeën uitwisselen met elkaar in een open groep. Zo wordt ook de ‘droogste kost’ begrijpelijk en ben je niet alleen met theorie bezig. Hierdoor was de opleiding niet alleen leerzaam, maar zeker ook erg leuk om te volgen!”