Man die je aankijkt

Inhoud opleiding

Je werkt aan een verbetervoorstel voor je werkgever. Jullie, je werkgever en jij zelf, zien meteen resultaat van je opgedane kennis.

Efficiënt ingerichte processen leiden tot hogere klanttevredenheid en betere resultaten, kortom tot een hogere kwaliteit. Hogere kwaliteitseisen aan producten en diensten vragen om een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast dienen steeds meer bedrijven de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Klanttevredenheid verbeteren, verkorten van doorlooptijden en het verhogen van de efficiency. In deze post-hbo-opleiding staan Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement en Lean Six Sigma (Green Belt) centraal en wordt er verbinding gelegd met het tot stand brengen van de gewenste veranderingen.11051518web

Modulair opgebouwd

De totale opleiding bestaat uit drie modulen die los van elkaar en in verschillende volgorde doorlopen kunnen worden: 

  • Kwaliteitsmanagement
  • Procesmanagement
  • Lean Six Sigma (Green Belt)

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen, maar je kunt ook één of twee modulen volgen. Elke module heeft het onderdeel 'veranderen'. Dit onderdeel hoef je, bij deelname aan het volledige traject, maar eenmaal te volgen. Bij het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat van Windesheim. De totale opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post-HBO Nederland.  

Lees meer over de verschillende modulen in het studieprogramma

Docenten

Wij vinden het belangrijk dat de colleges naadloos aansluiten op jouw praktijk. Onze vraaggestuurde lesmethode en praktijkopdrachten dragen hieraan bij. Maar net zo belangrijk is de ruime praktijkervaring en deskundigheid van onze docenten. Zij zijn al jarenlang werkzaam op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement

Om onze kwaliteit en aansluiting op de praktijk te waarborgen is een adviescommissie opgericht. Vertegenwoordigers uit het werkveld adviseren over de kwaliteit en praktijkgerichtheid van de opleiding.Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Om hieraan te kunnen voldoen moeten organisaties beschikken over een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het continu verbeteren en niet het documenteren centraal staat. De module Kwaliteitsmanagement voorziet je van een praktisch toepasbare theoretische achtergrond op het gebied van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Na afronding kun je een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, kwaliteitsverbeteringen signaleren en op systematische wijze oppakken en realiseren.

Certificering

Bij het succesvol afronden van een module, ontvang je een certificaat van Windesheim. Voor het gehele traject ontvang je een certificaat van Stichting Post-HBO-Nederland.