Groepje studenten bespreekt lesstof

Modulaire opzet

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde is modulair van opzet en gebaseerd op het werken met leeruitkomsten.

Leren met leeruitkomsten

Binnen de deeltijdopleiding Bedrijfskunde is het onderwijsprogramma gebaseerd op het werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

Flexibel opleidingstraject

Met ons studieprogramma willen wij aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt en je individuele voorkeuren en wensen. Daarom hebben wij de opleiding modulair opgebouwd, bepaal jij zelf welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Zo heb je optimaal de regie over je eigen opleidingstraject. Flexibilisering van toetsing wordt gerealiseerd door twee hoofdtypen van toetsen: de door de opleiding aangeboden toets of een portfolioassessment waarin je de mogelijkheid hebt om eerder en elders verworven competenties in te zetten om leeruitkomsten te laten valideren.

Modulair onderwijs

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde is modulair opgebouwd en bestaat uit 7 verplichte modules van elk 30 studiepunten en een keuzemodule, de minor. Voor het behalen van je bachelordiploma moet je dus 240 studiepunten behalen. Binnen elke module staat een taakgebied uit het beroep centraal. De keuze voor deze taakgebieden is gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld.

De modules

De opleiding Bedrijfskunde bestaat uit de volgende modules:
• P1 Analyseren toekomstbestendigheid van de organisatie
• P2 Analyseren organisatiestructuur, cultuur en kritische processen
• BP Projectmanagement in een bedrijfskundige context
• BL Effectief leiderschap in een bedrijfskundige context
• B1 Initiëren van bedrijfskundige verandering (*) 
• B2 Uitvoeren van bedrijfskundige verandering (*)
• B3 Evalueren van verandering van bedrijfskundige verandering (*)
• M Keuzemodule: de minor
(*) De modules B1, B2 en B3 worden aangeboden vanaf studiejaar 2019-2020.
Voor elke module is beschreven welke leeruitkomsten je moet behalen.
Studenten kunnen zelf per semester bepalen aan welke leeruitkomsten binnen welk modules zij gaan werken. Het is mogelijk dat een student binnen een semester werkt aan meerdere modules tegelijk. 

Leeractiviteiten

Bij iedere module hoort een aansluitend pakket van leeractiviteiten dat je ondersteunt bij het realiseren van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via de toetsing. Bij het realiseren van leeruitkomsten heb je de keuze uit diverse mogelijkheden:
• het volgen van lessen (met benodigde begeleiding) bij Windesheim;
• online leren;
• leren op de werkplek.

Ook los te volgen

De modules van de opleiding bedrijfskunde zijn ook los te volgen. Lees meer over het volgen van losse modules.