Groepje volwassenen voor een bord

Inhoud opleiding

Je ontwikkelt je tot een breed inzetbare bedrijfskundige, die individueel of in projecten problemen kan oplossen in organisaties op allerlei gebieden.

Sparringpartner

Als bedrijfskundige kijk je breed en vanuit verschillende disciplines naar veranderingen van bedrijven en hun omgeving. Je maakt analyses van problemen en adviseert over de aanpak, het scenario of de oplossing die het beste past bij een organisatie. Je bent als bedrijfskundige een ‘spin in het web’, een 'sparringpartner' die tegenstellingen tussen afdelingen en mensen overbrugt, die samenwerking tussen verschillende partijen weet te optimaliseren en kan luisteren, overtuigen, inspireren, verbinden en besluiten durft te nemen. 

Breed en oplossingsgericht

Bij Bedrijfskunde gaan we uit van de samenhang tussen de verschillende organisatiedisciplines. Om die samenhang te leren zien, benoemen, verklaren en onderbouwen, heb je naast ervaring de juiste kennis en vaardigheden nodig. Daarom komen tijdens de opleiding vaardigheden aan bod als onderzoekvaardigheden, leiderschap, gesprekstechnieken, persoonlijke effectiviteit, taal en presenteren. Met jouw kwaliteiten ben je straks interessant voor zowel profit- als non-profit organisaties, nationaal en internationaal. 

Ontwerpers en veranderaars

We onderscheiden twee basisrollen van een bedrijfskundig professional:

  1. Ontwerper: je analyseert, verbetert en borgt organisaties en hun interne processen. Op die manier organiseer je bestaansrecht en neem je een positie in, zowel in de markt als in de maatschappij.
  2. Veranderaar: je begeleidt ontwikkelingen van mens en organisatie en neemt hen mee in veranderingen door verbinding te creëren. Zo maak je co-creatie mogelijk.

Flexibel en modulair onderwijs voor professionals

Bedrijfskunde in deeltijd is een modulair opgebouwde opleiding die flexibel is ingericht. Je bepaalt zelf waar en wanneer je studeert, met uitzondering van de colleges die we op Windesheim aanbieden. Jij bepaalt ook zelf welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Binnen elk halfjaar (elke module) kun je versnellen of onderdelen eerder of later afronden. Je ontwikkelt je via integraal praktijkleren, zelfstudie, netwerkleren, het ontwikkelen van vaardigheden en door aanvullende kennisbijeenkomsten. 

Leeruitkomsten

Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar je diploma. Voorbeelden van leeruitkomsten zijn:

Je voert als project-lid een specifieke taak uit binnen het project, zoals de planning. De uitvoer vindt plaats aan de hand van de PDCA-cyclus en de fasen van de bedrijfskundige handelingscyclus. 
Je beslist welke relevante HR-instrumenten je inzet gericht op instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. 
Je beschrijft de succesvolle en niet-succesvolle maatregelen en komt tot een innovatief advies voor een gedragen en haalbaar voorkeursscenario ter overbrugging van de gap tussen de bestaande en de gewenste situatie.

Leeractiviteiten

Bij iedere module hoort een pakket van leeractiviteiten dat jou kan ondersteunen bij het realiseren van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via de toetsing, zoals:
lessen volgen (met benodigde begeleiding) bij Windesheim;
online leren; 
vaardigheden trainen
leren op de werkplek.

Toetsing

Er zijn meerdere mogelijkheden om je kennis en kunde aan te tonen. Dat kan bijvoorbeeld via een door de opleiding aangeboden toets, zoals een kennistoets, een adviesrapport, het schrijven van een essay, presentatie. Daarnaast kun je je op je werk de leeractiviteiten uitvoeren en met behulp van een werkplekportfolio je kunnen aan tonen en ten slotte kan dit middels een of een criterium gericht interview waarin je de mogelijkheid hebt om eerder en elders verworven competenties om te zetten in leeruitkomsten.

Leren doe je samen

Tijdens de contactmomenten op school krijg je verdieping op de lesstof, bespreek je de opdrachten en deel je ervaringen met medestudenten. Zo leer je ook van elkaar. De studieroutebegeleider heeft een belangrijke rol tijdens de opleiding. 

De studieroutebegeleider

Bij aanvang van de opleiding krijg je een studieroutebegeleider (SRB) toegewezen. Deze begeleider is tijdens de volledige opleiding jouw eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor ondersteuning en begeleiding bij jouw loopbaan, het inbrengen van praktijkervaring en het vinden van een balans tussen studie, werk en privé. Jullie hebben regelmatig contact, variërend van maandelijks tot minimaal twee keer per jaar. Jij hebt hierin de regie.

Jouw studieroutebegeleider kan een rol spelen bij:

  • een instroomassessment;
  • een aanvraag vrijstelling voor erkende diploma’s;
  • je studieroute en de voor jou passende volgorde van te volgen modules;
  • het leren op je werkplek/ werkplekscan;
  • het volgen aanbod van de opleiding of eigen set aan leeractiviteiten; 
  • contact met de werkplekbegeleider;
  • de keuze van een toetsvorm;
  • meedenken over producten van een werkplekportfolio.

Duur van de deeltijdopleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de gekozen studieroute.

Getuigschrift en titel

Wanneer je de bachelor Bedrijfskunde in deeltijd succesvol hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Science voeren.