headerfoto Windesheim Business College

Inhoud opleiding

De focus ligt op het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen. Je ontwikkelt je tot een breed inzetbare bedrijfskundige.

Jouw kwaliteiten zijn straks interessant voor profit en non-profit organisaties, nationaal maar ook zeker internationaal. Bedrijfskunde in deeltijd is een brede en sterk praktijkgerichte managementopleiding. De opleiding is voortdurend in ontwikkeling en past zich aan aan actuele thema's uit de beroepspraktijk.

Train jouw vaardigheden en beroepshouding als bedrijfskundige

Een bedrijfskundige houdt zich bezig met het analyseren van complexe vraagstukken in organisaties, en met het ontwerpen en implementeren van veranderingstrajecten. Daarvoor is een brede kennisbasis noodzakelijk. Een complex vraagstuk dient bekeken en onderzocht te worden vanuit verschillende perspectieven. De vaardigheden die in het studieprogramma aan bod komen zijn leiderschap, gesprekstechnieken, persoonlijke effectiviteit, taal en presenteren. 

Een mix van face-to-face bijeenkomsten, online-leren, zelfstudie en leren 'on the job'

Wij begrijpen dat je druk bent, met zowel je werk als privéleven, maar dat je je ook wilt blijven ontwikkelen. Daarom bieden we de Bedrijfskunde deeltijdopleiding ook modulair en flexibel aan. Dit houdt in dat je zelf kunt bepalen waar en wanneer je studeert, met uitzondering van de colleges die op Windesheim worden aangeboden. Binnen elk halfjaar (elke module) zijn er mogelijkheden om te versnellen of onderdelen eerder of later af te ronden.

Integraal praktijkleren, zelfstudie, netwerkleren, vaardigheden en aanvullende kennisbijeenkomsten

Integraal praktijkleren
Een integrale bijeenkomst waarin de module en de  leeruitkomsten centraal staan. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van een taak van een professional (m.b.v. casuïstiek of het project) integraal geoefend met attitude, kennis en vaardigheden, waarbij de relevante disciplines aan elkaar worden verbonden.

Zelfstudie
De student leert hier zelfstandig thuis of op school bijvoorbeeld door middel van het bestuderen van relevante literatuur, uitvoeren van individuele opdrachten of doen van formatieve toetsen op de ELO.

Netwerkleren
In deze bijeenkomst leren studenten samen met en van elkaar. Dit kan zowel tijdens de ingeplande netwerkleren-uren op de bijeenkomstdagen als binnen de ELO. Binnen de ELO stimuleer je bijvoorbeeld groepsdiscussies of wordt samen gewerkt aan een groepsopdracht. 

Vaardigheden
Een bijeenkomst die zich vooral richt op het ontwikkelen van vaardigheden door trainingen en workshops.

Aanvullende kennisbijeenkomst
Een bijeenkomst waarin de 'Body of Knowledge' in relatie tot het gebruik daarvan in de praktijk centraal staat.

Studiecoach

Je krijgt bij aanvang van de opleiding een studiecoach toegewezen. Jouw studiecoach is tijdens de volledige opleiding jouw eerste aanspreekpunt. Bijvoorbeeld voor ondersteuning en begeleiding bij jouw loopbaan, het inbrengen van praktijkervaring en het vinden van een balans tussen studie, werk en privé. Gedurende jouw opleiding heb je regelmatig contact, variërend van wekelijks tot minimaal vier keer per jaar.

Ervaren docenten

We werken met een ervaren docententeam. Een aantal van deze docenten heeft ruime werkervaring in het werkveld. Ook is een deel van hen betrokken bij lectoraten van Windesheim. Dit zorgt voor een goede aansluiting met jou als werkende student.

Getuigschrift en titel

Wanneer je deze bachelor hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Business Adminstration (BBA) voeren.