headerfoto Windesheim Business College

Bedrijfskunde

Bacheloropleiding in deeltijd | los te volgen modules

Wil je je ontwikkelen tot een allround en pragmatisch organisatie- en managementdeskundige? Dan is deze opleiding geschikt voor jou.

Modulair en flexibel

Bedrijfskunde is een modulair opgebouwde flexibele deeltijdopleiding. Je kiest zelf welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Zo heb je zelf de regie over je opleidingstraject.

Lees meer over de modulaire opzet

Minoren

Je krijgt gedurende de deeltijdopleiding de kans om je te specialiseren. Hierdoor geef je kleur aan je opleiding. Dit kan onder andere in je keuzeminor. Je minor kan nauw aansluiten bij de eigen opleiding, maar er kan ook gekozen worden juist in een ‘verbredende’ minor te gaan werken binnen een ander beroepenveld. Je kan kiezen uit een groot aantal minoren, zowel binnen als buiten Windesheim. De opleiding biedt, bij voldoende belangstelling, de volgende minoren aan:

  • Marketing
  • Human Resource Management
  • Financieel-Economisch

Lees meer over de uitstroomprofielen

Ook in los te volgen modules

Eén of meerdere losse modules volgen en je specialiseren in een bepaald thema? Dat kan. Schrijf je in als cursist en ontvang bij succesvolle afronding een certificaat van Windesheim.


Lees meer over de verschillende modules

Lestijden en studielast

Je combineert werken en leren. Je bent om de week een dinsdag van 12.30 tot uiterlijk 18.30 (met uitloopmogelijkheid tot 19.30) uur aanwezig op Windesheim voor het volgen van leeractiviteiten. In de tussenliggende week biedt Windesheim jou op dinsdagfaciliteiten om, indien gewenst, in subgroepjes aan onderwijsonderdelen te werken of aanvullende kennisbijeenkomsten te bezoeken. 

Lees meer over de studiebelasting