Student die aan het bellen is

Studieprogramma

We gaan aan de slag met onderwerpen als indiceren en zorg toewijzen en samenwerken in de wijk. 

Deze eenjarige opleiding is gebaseerd op de competenties zoals beschreven in de notitie ‘Expertise gebied wijkverpleegkundigen 2020’ van de V&VN. Je hebt een aantal vaste contactdagen met hoor- en werkcolleges, vaardigheidstrainingen en met deels begeleide intervisiemomenten. Daarnaast studeer je in een online leeromgeving.

Versterking positie

In de opleiding is veel aandacht voor de versterking van de positie van de wijkverpleegkundige: hoe profileer je jezelf en hoe maak je in de samenwerking kenbaar over welke expertise je beschikt? Daarnaast leer je meer over onderwerpen als:

Wijkverpleegkundige aan de deur

  • indiceren en zorg toewijzen
  • focus op resultaten en effecten
  • samenwerken in de wijk
  • ondersteunen van zelfmanagement en participatie
  • preventie
  • gezamenlijke besluitvorming
  • mogelijkheden en keuzes maken als het gaat om toepassingen van e-Health
  • het omgaan met ethische dilemma’s

Intervisie biedt je mogelijkheden tot reflectie, beter worden in je werk en leren van èn met elkaar.

Toetsing 

Je rond de opleiding af met een eindverslag en een presentatie.