Student die aan het bellen is

Inhoud cursus

Je leert hoe je focus aanbrengt op eigen regie, zelfmanagement en participatie. 

Je leert ook hoe je gebruikmaakt van ondernemerschap, samenwerking en innovatie.

De wijkverpleegkundige staat opnieuw in de belangstelling en er is duidelijk sprake van een herwaardering. De wijkverpleegkundige gaat een cruciale rol spelen in de ondersteuning van de groeiende groep ouderen en chronisch zieken die zolang mogelijk in de eigen thuissituatie wil blijven wonen en functioneren.

Eigen regie, ondernemerschap, samenwerking en innovatie

Overleg tussen twee vrouwenHerken je deze vragen?

  • Wat betekent het voor mijn werkzaamheden om steeds meer een beroep te doen op de eigen regie van de cliënt/patiënt en om de mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg?
  • Hoe gaat straks het indicatiestellen en zorg toewijzen? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar en in ontwikkeling?
  • Hoe worden gezondheidsproblemen goed gesignaleerd en keuzes voor effectieve preventieprogramma’s gemaakt?
  • Wat betekent zelfmanagement precies en hoe kun je dit beter ondersteunen?
  • Hoe kunnen innovaties in de zorg doorgevoerd worden? 
  • Hoe kan ik grenzen aangeven, helderheid scheppen ten aanzien van verantwoordelijkheden van de cliënt en de professionele zorg als het gaat om dilemma’s in de zorg en ethische vraagstukken? Vanuit welke waarden werk ik?
  • Hoe kan ik kritisch reflecteren en communiceren op basis van argumenten?

De nieuwe post-hbo opleiding wijkverpleegkundige van Windesheim biedt ruim aandacht voor het beantwoorden van deze vragen. Je ontvangt scholing op het gebied van indiceren, ondersteunen van zelfmanagement en participatie, samenwerken binnen de wijk en preventie. Het leren van en met elkaar, het uitwisselen van kennis en ervaringen zal ook een belangrijk onderdeel van de opleiding vormen. Bewustwording, profilering en het inzetten van de eigen kracht van de wijkverpleegkundige voor dat wat de cliënt/patiënt nodig heeft is een belangrijk aspect.

Colleges, trainingen, intervisie en groepsopdrachten

Op de vaste contactdagen (17 in totaal) werk je naast de colleges, vaardigheidstrainingen en intervisiemomenten ook in kleine groepen aan opdrachten die samenhangen met jouw werksituatie. Je kunt die opdrachten integreren met de praktijk en de uitkomsten ervan ook weer toepassen in jouw beroepspraktijk.

Kwaliteitsgarantie

Carolien SmitsDe inhoud van dit scholingsaanbod is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met dr. Carolien Smits van het lectoraat Innoveren met Ouderen. Binnen het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar de verpleegkundige beroepspraktijk, met name in de eerste lijn. De professional en diens cliënten staan daarbij centraal. We voeren dit onderzoek samen met deze partners uit omdat dit de enige manier is om tot kennis te komen die betekenis heeft voor beroepspraktijk en onderwijs. Onze onderzoekers monitoren doorlopend de processen en resultaten van het scholingsaanbod om de kwaliteit van de scholing blijvend te garanderen.  

Foto: Dr. Carolien Smits