Student die aan het bellen is

Studieprogramma

Verschillende thema’s komen aan bod, zoals verpleegkundig proces, klinisch redeneren en classificatiesystemen. 

De cursus is gebaseerd op de competenties zoals beschreven in de notitie ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ van de V&VN. 

Programma

De volgende thema’s komen aan bod tijdens de cursus:

  1. Indiceren en organiseren van zorg op basis van professionele autonomie van de verpleegkundige
  2. Indiceren en organiseren van zorg gericht op het versterken eigen regie en zelfredzaamheid van cliënt en cliëntsysteemOverleg tussen twee vrouwen
  3. Verpleegkundig proces, klinisch redeneren, en classificatiesystemen
  4. Verpleegkundige verslaglegging en verpleegkundige overdracht
  5. Samenwerking met eigen en andere disciplines

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een toets.