Student die aan het bellen is

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van de cursus Verpleegkundig Indiceren voor mbo-verpleegkundigen.

Startdatum Najaar van 2019
Studievorm Cursus
Lesdag(en) en lestijden

Woensdag van 14.00 tot 17.00 uur

Lesdagen en -tijden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt 

Studiebelasting Twee groepsbijeenkomsten van drie uur en zelfstudie
Toelating Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een mbo-diploma Verpleegkunde. Voor de opleiding dien je te beschikken over een werk- of stageovereenkomst van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg.
Kosten € 690,-
Certificering De accreditatie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden is aangevraagd.
Locatie Zwolle
Groepsgrootte 8-12 deelnemers
Docenten  Ervaren docenten van Windesheim geven de cursus.