Student die aan het bellen is

Inhoud cursus

De cursus is voor verpleegkundigen die zich verder willen ontwikkelen in het klinisch redeneren voor het opstellen van een indicatie voor thuiszorg.

Wijkverpleegkundige aan de deurAls verpleegkundige heb je een cruciale rol in de zorg voor de groeiende groep mensen die zolang mogelijk in de eigen thuissituatie wil blijven wonen en functioneren. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat het indiceren van zorg onlosmakelijk verbonden zal zijn met de organisatie en uitvoering van de zorg. De verpleegkundige zal op basis van haar professionele autonomie en inzichten zelfstandiger handelen. Dit betekent dat zij weet wat zij doet en dit kan beredeneren en beargumenteren binnen de grenzen van haar eigen professie.
Versterking van eigen regie en zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het indiceren en organiseren van zorg. Om dit op een professionele wijze te doen is kennis van, en overleg en afstemming met de cliënt en het cliëntsysteem noodzakelijk. Ook is een uitstekende kennis van de sociale kaart en voorzieningen nodig.

Deze cursus ondersteunt je hierbij en biedt daarnaast ruim aandacht voor de vraagstukken die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk. De cursus is gebaseerd op de competenties zoals beschreven in de notitie ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ van de V&VN.

Studievorm

De cursus bestaat uit twee groepsbijeenkomsten. Daarnaast studeer je in een online leeromgeving. Het leren van en met elkaar is een essentieel onderdeel van deze cursus.

Verder studeren?

Als je de cursus volledig volgt en met een positief resultaat afsluit, kun je deze laten valideren binnen een eventuele vervolgopleiding Verpleegkunde van Windesheim.  

Projectleider Ingrid Eisenberg

Ingrid EisenbergIngrid is hbo-verpleegkundige en is afgestudeerd in Verplegingswetenschappen, in het primaire proces. Zij heeft gewerkt in de psychiatrie en is daarna jarenlang actief geweest op alle niveaus binnen de thuiszorg en wonen met zorg gericht op ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Ook heeft zij General Management afgerond en is goed op de hoogte van de wetgeving en financiering van de zorg.

Binnen de voltijdopleiding Verpleegkunde richt zij zich dan ook op de zorg thuis, ouderenzorg en het nieuwe verpleegkundig opleidingsprofiel BN2020, waarin klinisch redeneren een belangrijke rol inneemt. Ze geeft les in alle jaren van de opleiding en begeleid ook praktijkleerperioden.

Registraties:
BIG-registratie verpleegkunde

Accreditatie

De accreditatie is in aanvraag bij V&VN.

Docenten

Tijdens de cursus word je begeleid door een kerndocent die zorgt voor een goede verbinding tussen voorbereiding, groepsbijeenkomsten en opdrachten.