verpleegkunde

Student aan het woord

Carla Haneman en Jorien van Boven kozen ervoor hun functie als verpleegkundige te combineren met een studie aan Windesheim. Lees hun verhalen.

Carla Haneman werkt als coördinerend verpleegkundige binnen een palliatieve unit van een verpleeghuis. Een plek en functie waar zij helemaal op haar plek is. Haar hart en passie voor de ouderenzorg was voor Carla ook de belangrijkste reden om zich aan te melden voor de deeltijdopleiding hbo-verpleegkunde.

Lees haar verhaal

Jorien van Boven is combineert haar functie als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ centraal met de hbo-opleiding Verpleegkunde. Tijdens haar studie heeft ze zich specifiek bezig gehouden met het onderwerp Familieparticipatie. En met succes.

Lees haar verhaal

"Een prachtig vak nog mooier en rijker maken"

Carla HanemanDeeltijdstudente Verpleegkunde Carla Haneman werkt als coördinerend verpleegkundige binnen een palliatieve unit van een verpleeghuis. Een plek en functie waar zij helemaal op haar plek is: “Ik heb het voorrecht om vanuit de volle volheid van mijn leven, nederig getuige te mogen zijn van sterven en loslaten.” Haar hart en passie voor de ouderenzorg was voor Carla ook de belangrijkste reden om zich aan te melden voor de deeltijdopleiding hbo-verpleegkunde: “ik wil een verschil kunnen maken voor de ouderen die onze ouders kunnen zijn en mensen begeleiden in het verbeteren van die zorg.” “Ik heb een pracht vak en het gaat alleen maar mooier en rijker worden door het volgen van deze studie.”

Een investering in zichzelf

Carla koos voor de opleiding van Windesheim, omdat deze het beste te combineren is met haar werk en haar privéleven. “Ik heb eerst de doorstroommodule gevolg om persoonlijk te ervaren hoe het mij zou vergaan en te toetsen of het qua niveau en leermethode haalbaar zou zijn voor mijzelf.” Na het  positieve advies ging zij in gesprek met haar werkgever en leidinggevende. De toestemming was snel verleend al koos Carla ervoor zelf de opleiding te bekostigen. “De keuze voor deze opleiding heb ik met mijn hart gemaakt. Ik zie de opleiding als investering in mijzelf en ik wilde wat dat betreft niet afhankelijk zijn van mijn werkgever”. Wel hoopt zij dat haar collega’s haar straks zien groeien en dat zij hen kan inspireren mee te groeien.

Op afstand en uitstekend geregeld

Carla ervaart de opleiding als een ‘warm bad’ en voelt zich zeer welkom. “Ik vind dat ik enorm goed gefaciliteerd word middels de elektronische leeromgeving, de nieuwsbrief, de docenten en de SLB docent van de groep.” De communicatie verloopt via korte lijnen, vindt Carla “en het lesmateriaal is tot perfectie opgebouwd waardoor er een zeer logische flow in zit. Ik ken weinig elektronische leeromgevingen die zo verfijnd zijn per onderwerp. Alles wat ik nodig heb om te studeren, mijzelf te monitoren en mijzelf te oriënteren m.b.t. het rooster kan ik daar vinden, de studieboeken vormen een ondersteuning en verdieping. De lessen zijn verdiepend en verduidelijkend op de lesstof die voorbereid moest worden. Ik weet per week wat ik moet doen en wat ik uiteindelijk voor de lessen moet voorbereiden. Het vraagt discipline om daarin verantwoording te nemen om bij te blijven.”

Op afstand, maar niet alleen

Vanaf de eerste lesdag leer je samenwerken met groepsgenoten. “Het realiseren van opdrachten met sub-groepsgenoten maakt dat er een verbondenheid ontstaat die ik als zeer steunend ervaar in mijn leerproces. En door samen in elkaars organisatie te kijken, ontstaat een bron van vergelijkingsmogelijkheden, waardoor je met extra bagage terug gaat naar je eigen werkplek.” De wekelijkse nieuwsbrief die Carla ontvangt van de opleiding, ervaart zij als een life-line met de opleiding. “Het gevoel van afstand is er feitelijk niet meer omdat mijn niet fysieke aanwezigheid op school gecompenseerd wordt door een nieuwsbrief die mij feiten vertelt, maar ook een gevoel van betrokkenheid en steun geeft. Ook al is het afstandsonderwijs, zo voelt het absoluut niet.”

Hand in hand met de praktijk

Doordat de theorie van de opleiding is overal toegankelijk is, kan Carla tijdens haar werk opdrachten bekijken en uitwerken. “Mijn werkplek en mijn organisatie zijn mijn stageplek en dus ik breng de opleiding naar mijn werk. Door het maken van de opdrachten lever ik zo direct een bijdrage aan de zorgverbetering binnen mijn unit. Doordat ik het beste uit mijzelf haal, kan ik uiteindelijk het beste van mijzelf aan het team en de bewoners geven. Bovendien kan ik op deze manier groeien in mijn HBO-V rol binnen mijn eigen werksetting.”

Mijn opleidingspartner

Carla vindt dat de opleiding vanaf dag één een actief appel doet op je verantwoordelijkheden, je kritische houding, je proactieve houding en de houding om samen te werken. Met het volgen van de hbo-opleiding Verpleegkunde hoopt zij tevens vanuit een goed theoretisch gevuld referentiekader op verpleegkundig niveau haar huidige niveau te overstijgen. De eerste indrukken zijn in elk geval bijzonder goed:  “ik heb in Windesheim de partner gevonden die mij opleidt tot de goede hbo- verpleegkundige die ik ambieer te zijn.”

 

Alle ruimte om het maximale uit mijn studie te halen”

“Sinds ik als kind met de trein langs Ermelo Veldwijk kwam, heb ik een enorme fascinatie voor de psychiatrie. Inmiddels werk ik als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ centraal en heb ik mijn plek aardigJorien ten Boven gevonden. Ik werk graag binnen de psychiatrie: de doelgroep is divers, er is nooit een dag hetzelfde. De ziektebeelden zijn soms zeer complex, vreemd, lachwekkend, interessant en uitdagend. Samen met collega's de cliënt de beste zorg verlenen die er is, is voor mij elke dag een grote uitdaging. Sinds ik gestart ben met de hbo-opleiding Verpleegkunde, is het me duidelijk geworden dat mijn passie echt ligt bij het vergroten van de kwaliteit van deze zorg door middel van innovatie en onderzoek. Ik krijg als duale student en werknemer alle ruimte van mijn teamleider om het maximale uit mijn studie te halen binnen mijn werkzaamheden op de afdeling.

Positieve gevolgen familieparticipatie voor cliënt

Er is veel gaande op dit moment binnen de zorg, zoals hervormingen in de langdurige zorg en de omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Als zorginstelling en afdeling moet je mee in deze ontwikkelingen. Maar ook voor familie en naastbetrokkenen (mantelzorgers) zal er veel gaan veranderen. Zij worden meer betrokken bij de zorg en moeten meer gaan overnemen van de zorgverlener. Ik deed onderzoek naar dit onderwerp en kwam ik er achter dat familieparticipatie ook positieve gevolgen heeft voor de cliënt. Familieparticipatie leidt tot medicatietrouw, minder heropnames, uitstel van terugval, betere prognoses, kortere opnameduur en goedkopere behandelingen. In alle opzichten dus een positieve verandering, passend bij deze tijd.

Concrete handvatten voor hulpverleners

Voor de minor Zorginnovatie heb ik het onderwerp Familieparticipatie vervolgens op de agenda gezet bij mijn eigen afdeling. Want wil je een duurzame verandering mogelijk maken, dan heb je iedereen nodig. De belangrijkste uitkomst van mijn project was dat de hulpverleners concreet beleid missen. Beleid dat hen handvatten biedt in het contact met familie, waarin een concrete taakverdeling staat en uiteengezet wordt wanneer familie betrokken wordt. Er is een werkgroep ontstaan om het project een vervolg te geven na mijn minor. Als projectleider heb ik vervolgens  een aanvraag gedaan voor financiële middelen voor dit project bij een fonds binnen de instelling en eind augustus hebben we 7200 euro toegewezen gekregen!

Project breder trekken

Van dat geld heb ik ondertussen een workshop voor het hele team kunnen organiseren en ik ga zelf in oktober naar een symposium over familieparticipatie. Ik heb meerdere gesprekken gehad met de manager en teamleiders van andere afdelingen en zij hebben me gemotiveerd om het project breder te trekken. De werkgroep bestaat nu uit meerdere teams en samen gaan we het familiebeleid inhoud geven, zodat ik dit vervolgens kan gaan beschrijven in een officieel document. We hopen dit ook regio-breed in te kunnen gaan zetten.  Dit alles met als grote doel om familie bij alle onderdelen van de behandeling te betrekken ten behoeve van de cliënt.

Geïnspireerd door gepassioneerde en kundige docenten

De docenten van de opleiding hebben een grote rol gespeeld in mijn project. Met veel passie hebben de docenten mij weten te inspireren met hun kennis en kunde. De inhoud van de modules past ook goed bij de ontwikkelingen van deze tijd en heeft mij als hbo-verpleegkundige in opleiding concrete handvaten gegeven om overstijgend te kijken en te werken. Je handelen verantwoorden door middel van Evidence Based Practice  en dit vervolgens omzetten in verpleegbeleid, verhoogt de kwaliteit van zorg. En dit altijd ten goede van de cliënt. Want dat is natuurlijk de basis van je vak als verpleegkundige: zorgen dat de cliënt er beter van wordt.”

De ontwikkelingen van het project houdt Jorien bij d.m.v. een blog. Deze is te lezen op www.vpatol.blogspot.nl