verpleegkunde

Modulaire opzet

De deeltijdopleiding Verpleegkunde is modulair van opzet en gebaseerd op het werken met leeruitkomsten.

Flexibel opleidingstraject

Met ons studieprogramma willen wij aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt en jouw individuele voorkeuren en wensen. Daarom hebben wij de opleiding modIemand schrijft iets op een blaadje die hij vasthoudt. ulair opgebouwd, bepaal jij zelf welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Zo heb jij optimaal de regie over je eigen opleidingstraject.

Modulaire opbouw

De deeltijdopleiding Verpleegkunde is modulair opgebouwd. De opleiding bestaat uit 7 verplichte modules van elk 30 studiepunten en een keuzeminor van 30 studiepunten. Binnen iedere module staat een taakgebied uit het beroep van de verpleegkundige centraal. De keuze voor deze taakgebieden is gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld.

Leren met leeruitkomsten

Voor elke module is beschreven welke leeruitkomsten je moet behalen. Hierbij gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Leeruitkomsten kunnen ook behaald worden door eerder verworven competenties te laten valideren. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

De opleiding Verpleegkunde bestaat uit acht modules en bijbehorende leeruitkomsten: 

Module 0: Oriëntatie op werken in zorg en welzijn
Module 1: Van contactleggen tot en met verwijzen
Module 2: Klinisch redeneren en indiceren
Module 3: Signaleren en Preventief werken binnen de verpleegkundige context 
Module 4: Uitvoeren van zorg 
Module 5: Werken en ondernemen in en vanuit een organisatie 
Module 6: Multi- en interdisciplinair samenwerken, regie, coördinatie en afstemming 
Module 7: Profilering van het beroep en bijdrage aan verpleegkundige innovatie
Module 8: Persoonlijke professionaliseringsruimte

Los te volgen modules 

Module 0: Ben je zij-instromer, kun je op dinsdag naar school ,wil je eerst oriënteren op het werkveld en de behaalde EC’s wel mee laten tellen voor behalen van je bachelor? Lees meer informatie over de module Oriëntatie op werken in zorg en welzijn.

Module 2: Klinisch redeneren en indiceren, deze module  is ook los te volgen. Lees meer informatie over de module Klinisch redeneren en indiceren 


Extra modules

Module Toelichting 
JG1 Interveniëren en regie bij complexe situaties Deze module is ook onderdeel van de nascholing  t.b.v. SKJ registratie
JG2 Positionering binnen de maatschappelijke context Deze module is ook onderdeel van de nascholing  t.b.v. SKJ registratie
Psychiatrie, verslaving en samenleving Dit is een keuzemodule binnen de opleidingen SW en VPK
Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn Deze module is onderdeel van de opleiding PMK

Kies uit een mix van leeractiviteiten

Bij iedere module hoort  een aansluitend aanbod van leeractiviteiten. Deze activiteiten ondersteunen je bij het realiseren van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via de toetsing. Afhankelijk van jouw leerstijl en voorkeuren kun je accent leggen op:

  • lessen en begeleiding op Windesheim
  • online leren
  • leren op de werkplek

Het is mogelijk dat deelname aan specifieke leeractiviteiten verplicht gesteld wordt. Samen met jouw studentbegeleider maak je twee keer per jaar afspraken over de leeruitkomsten waar je aan gaat werken en de leeractiviteiten die je daarvoor gaat  inzetten.

Toetsing

Aantonen dat je een leeruitkomst behaald hebt, kan op verschillende manieren:

  • Je wordt getoetst door de opleiding: je maakt een beroepsproduct aan de hand van casus maakt een analyse, schrijft een advies of geeft een presentatie.
  • Jij levert bewijs aan de hand van beroepsproducten uit de praktijk én een theoretische onderbouwing hierbij. We noemen dit een portfolio-assessment.
  • Je ontwerpt zelf een toets waarin je aantoont de leeruitkomsten te bezitten.