Afbeelding van een man en vrouw in het X-gebouw

Modulaire opzet

De deeltijdopleiding Social Work is modulair van opzet en gebaseerd op het werken met leeruitkomsten.

Leren met leeruitkomsten

Binnen de deeltijdopleiding Social Work is het onderwijsprogramma gebaseerd op het werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

Flexibel opleidingstraject

Met ons studieprogramma willen wij aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt en jouw individuele voorkeuren en wensen. Daarom hebben wij de opleiding modulair opgebouwd, bepaal jij zelf welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Zo heb jij optimaal de regie over je eigen opleidingstraject.

Modulair onderwijs

De deeltijdopleiding Social Work is modulair opgebouwd en bestaat uit 7 verplichte modules van elk 30 studiepunten en een keuzemodule, de minor. Voor het behalen van je bachelordiploma  moet je dus 240 studiepunten behalen. Binnen elke module staat een taakgebied uit het beroep centraal. De keuze voor deze taakgebieden is gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld.

De modules

De opleiding Social Work bestaat uit de volgende modules: 

Module 0: Oriëntatie op werken in zorg en welzijn. 
Module 1: Van contactleggen tot en met verwijzen.
Module 2: Begeleiden van mensen en het bieden van netwerkgerichte zorg.
Module 3: Signaleren en preventief werken binnen de maatschappelijke context.
Module 4: Interveniëren in complexe situaties bij sociaal functioneren.
Module 5: Werken en ondernemen in en vanuit een organisatie.
Module 6: Multi- en interdisciplinair samenwerken, regie, coördinatie en afstemming.
Module 7: Profileren van het beroep en bijdragen aan sociale innovatie.
Module 8: Keuzemodule: de minor. 

Voor elke module is beschreven welke leeruitkomsten je moet behalen.

Modules los te volgen

Module 0 : Ben je zij-instromer, kun je op dinsdag naar school, wil je eerst oriënteren op het werkveld en de behaalde EC’s  wel mee laten tellen voor behalen van je bachelor?Lees hier mee informatie over de module Oriëntatie op werken in zorg en welzijn

Module Toelichting 
JG1 Interveniëren en regie bij complexe situaties  Deze module is ook onderdeel van de nascholing  t.b.v. SKJ registratie
JG2 Positionering binnen de maatschappelijke context  Deze module is ook onderdeel van de nascholing  t.b.v. SKJ registratie
Psychiatrie, verslaving en samenleving  Dit is een keuzemodule binnen de opleidingen SW en VPK
Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn  Deze module is onderdeel van de opleiding PMK
Klinisch redeneren en indiceren  Deze module is onderdeel van de opleiding VPK

Leeractiviteiten

Bij iedere module hoort een aansluitend pakket van leeractiviteiten dat je ondersteunt bij het realiseren van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via de toetsing. Bij het realiseren van leeruitkomsten heb je de keuze uit diverse mogelijkheden:

  • het volgen van lessen (met benodigde begeleiding) bij Windesheim;
  • online leren;
  • leren op de werkplek waarbij deelname aan specifieke leeractiviteiten mogelijk verplicht is. Je maakt samen met jouw studentbegeleider twee keer per jaar afspraken over de leeruitkomsten waar je aan gaat werken en de leeractiviteiten die je daarvoor wilt inzetten.