Afbeelding van een man en vrouw in het X-gebouw

Inhoud opleiding

De opleiding Social Work is een aantrekkelijk opleidingstraject voor (mbo)-professionals binnen de gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg, verslavingszorg, sociale wijkteams, het onderwijs, kinderopvang , jeugd en jongerencentra, die hun competenties willen uitbreiden en upgraden naar hbo-niveau. Professionals die beschikken over een relevante werk- of stageplek en die zelf willen bepalen wanneer, hoe en wat zij leren. Ook voor mensen die een carrièreswitch willen maken, biedt de deeltijdbachelor Social Work mogelijkheden. Ook dan is het noodzakelijk om te beschikken over een relevante werkplek, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of stages.

Profielen

Naast de onderwijsroute die leidt naar allround sociaal werker bieden we je mogelijkheden tot specialisatie zodat
je ook je eigen specifieke interesses kunt volgen en ontwikkelen.
De drie hoofdlijnen binnen Social Work zijn onze
keuzeprofielen:

  • Welzijn en Samenleving;
  • Jeugd;
  • Zorg.

Profiel Welzijn en Samenleving

Als sociaal werker sta je midden in de samenleving.Binnen dit profiel sluiten we op die gedachte aan en richten we ons op jouw ontwikkeling tot sociaal werker die goed is in het begeleiden van mensen met uiteenlopende vragen en behoeftes. Vanuit dat uitgangspunt help je mensen weer grip te krijgen op hun leven. De ondersteuningsvragen zijn heel divers, denk bijvoorbeeld aan mensen met schulden, psychische problemen, een verslaving, sociale problemen, opvoedingsproblemen gezinsproblemen, onveilige situaties voor kinderen of een combinatie van dit alles. Als sociaal werker binnen dit profiel krijg je een solide basis waardoor je zo optimaal mogelijk kunt samenwerken met andere professionals, zoals wijkagenten, onderwijzers, wijkwerkers uit de gezondheidszorg, gemeenteambtenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen, culturele instellingen of religieuze instellingen.

Profiel Zorg

Binnen dit profiel richten we ons op de ondersteuning van  het sociaal functioneren van mensen met langdurige en/of complexe problematiek. De ondersteuningsvragen van mensen komen voort uit situaties waarin een verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid, lichamelijke problemen, ouderdom, of een combinatie van deze factoren, een rol spelen. Als sociaal werker in de zorg ben je vooral bezig met de vraag hoe je kunt zorgen dat mensen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, met behoud van zo veel mogelijk zelfstandigheid en een centrale plek voor hun eigen wensen. Je benadrukt en stimuleert vanuit jouw professionele rol de eigen kracht van mensen. Daarbij organiseer je een netwerk van steun van andere belangrijke mensen in de omgeving zoals familie, buren en vrienden. Als sociaal werker in de zorg, denk en handel je vanuit de visie dat een mens zelf de deskundige is van zijn eigen leven en daarover de regie wil hebben. Jij draagt daar als sociaal werker aan bij om dit te realiseren.

Profiel Jeugd

Binnen het profiel Jeugd richten we ons specifiek op kinderen en jongeren en hun naaste omgeving. Als sociaal werker binnen het profiel Jeugd speel je een rol bij het opgroeien, de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen en jongeren. Je begeleidt bijvoorbeeld kinderen bij hun opvoeding binnen het gezin of op school. Met jouw kennis kun je ouders, opvoeders en leerkrachten adviseren over de vragen die zij hebben over de opvoeding. Je wordt een sociaal werker die weet hoe je moet omgaan met kinderen en jongeren met gedragsproblemen die het gevolg zijn van hun gezinssituatie, sociale achterstand, een lichamelijke of geestelijke beperking of een verslaving. Daarnaast moet je ook altijd rekening houden met de belangen van ouders of voogd.

Samenwerking met andere opleidingen

De deeltijdopleiding Social Work werkt nauw samen met de deeltijdbachelors Verpleegkunde, Pedagogiek en Management (PMK) en de Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg. Zowel op inhoud als op organisatie trekken de opleidingen met elkaar op, hetgeen resulteert in gezamenlijk aangeboden leeractiviteiten zoals bijvoorbeeld een training motiverende gesprekvoering of online lessen over psychofarmaca.

Social Work internationaal

De opleiding Social Work heeft contact met verschillende andere hogescholen in het buitenland, zoals in Denemarken, Duitsland en België. Wij organiseren regelmatig korte studiereizen en uitwisselingen speciaal voor deeltijdstudenten. Ook vindt jaarlijks een International Week plaats in Zwolle waarin docenten uit het buitenland gastlessen verzorgen over social
work-thema’s binnen hun land. Wil je tijdens je studie een deel van de opleiding in het buitenland volgen of een periode in het buitenland werken of stage lopen? We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.