Vrouw die lachend wegkijkt

Modulaire opzet en leren met leeruitkomsten

De deeltijdopleiding Sociaal Werk in de Zorg is modulair van opzet en gebaseerd op het werken met leeruitkomsten.

Leren met leeruitkomsten

Bij de deeltijdopleiding Sociaal Werk in de Zorg werken we met leeruitkomsten, vanuit het uitgangspunt dat het gaat om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze zijn sociaal werk in de zorgbehaald. Het is zodoende mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

Modulair onderwijs

De deeltijdopleiding Sociaal Werk in de Zorg is modulair opgebouwd en bestaat uit 4 verplichte modules van elk 30 studiepunten. Voor het behalen van een Associate Degree diploma moet je dus 120 studiepunten behalen. Binnen elke module staat een taakgebied uit het beroep van de Sociaal werker in de Zorg centraal. De keuze voor deze taakgebieden is gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld.

De modules

De opleiding Sociaal Werk in de Zorg bestaat uit de volgende modules:
• Van contactleggen tot en met verwijzen.  
• Begeleiden van mensen en het bieden van netwerkgerichte zorg.
• Signaleren en preventief werken binnen de maatschappelijke context.
• Als professional werken aan innovatieve oplossingen bij de aanpak van sociale ondersteuningsvragen binnen Sociaal Werk in de Zorg.

Module 1 t/m 3 zijn ook onderdeel van de bachelor Social Work. Module 4 is de afstudeermodule die specifiek is voor de AD Sociaal Werk in de Zorg. 

Leeractiviteiten

Bij iedere module hoort een aansluitend pakket van leeractiviteiten dat je ondersteunt bij het realiseren van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via de toetsing. Bij het realiseren van leeruitkomsten heb je de keuze uit diverse mogelijkheden:
• het volgen van lessen (met benodigde begeleiding) bij Windesheim;
• online leren;
• leren op de werkplek waarbij deelname aan specifieke leeractiviteiten mogelijk verplicht is. Je maakt samen met jouw studiebegeleider twee keer per jaar afspraken over de leeruitkomsten waar je aan gaat werken en de leeractiviteiten die je daarvoor wilt inzetten.

Voorbeeld leeractiviteit: Methodisch handelen

Een voorbeeld van een leeractiviteit is het vak Methodisch handelen. Daar leer je hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij ondersteuningsvragen van mensen en hun omgeving en hoe je hierbij het netwerk kunt inzetten bij het bieden van ondersteuning. Je gaat inzicht ontwikkelen in het beoordelen van verschillende situaties en kunt steeds beter inschatten in welke situaties je hulp moet bieden en in welke andere situaties je juist moet loslaten.

Samenwerking met andere opleidingen

De deeltijdopleiding Sociaal Werk in de Zorg werkt nauw samen met de bacheloropleidingen Social Work, Verpleegkunde en Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK). Zowel op inhoud als op organisatie trekken de opleidingen met elkaar op, hetgeen resulteert in gezamenlijk aangeboden leeractiviteiten zoals bijvoorbeeld een training motiverende gesprekvoering of online lessen over psychofarmaca.