Vrouw die lachend wegkijkt

Lestijden en studielast

Wanneer start de opleiding? En hoeveel tijd gaat het volgen van de deeltijdopleiding Ad Sociaal Werk in de Zorg kosten?

Startmoment en lestijden 

De AD Sociaal Werk in de Zorg start elk jaar in september en in februari. De lessen worden op verschillende dagen aangeboden. Elk semester kan opnieuw een keuze worden gemaakt. Bij de intake word je daarover geïnformeerd en geadviseerd en worden je keuzes voor het eerste semester vastgelegd.

Studieroute

Deze Associate degree in deeltijd heeft een omvang van 120 studiepunten en duurt gemiddeld 2 jaar. Er is de mogelijkheid om de studieduur in te korten via een portfolio-assessment. Daarmee is het mogelijk om de opleidingsduur te verkorten. Ook tijdens de opleiding kun je keuzes maken waardoor je de opleiding in versneld tempo kunt doorlopen. Wat mogelijk is hangt af van jouw persoonlijke situatie

Je hebt als deeltijdstudent aan onze opleiding zelf de regie over jouw opleidingstraject. Dit ondersteunen we met:

  • de mogelijkheid om eerder verworven competenties te valideren via een portfolio-assessment;
  • keuze van leeractiviteiten en manier van toetsen;
  • goede studiebegeleiding.

Heb je al een propedeuse Social Work (of SPH, MWD, CMV of Pedagogiek) dan is het mogelijk om in één jaar je diploma te halen. Ook met een propedeuse Verpleegkunde is een verkort opleidingstraject mogelijk.