Twee studenten met twee ouderen aan tafel

Voor wie

Ben je een professional in zorg en welzijn en werk je met zorgvragers met complexe problemen? Dan kan deze cursus je nieuwe inzichten en handvatten geven.

Deze cursus is interessant voor hbo-professionals in zorg en welzijn (denk aan verpleegkundigen, sociaal en maatschappelijk werkers, toegepast gerontologen) die werken met zorgvragers met complexe problemen. Het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld: dementie, chronische aandoeningen (multi morbiditeit), verslavingsproblematiek, schulden, psychiatrische beperkingen, gezinsproblematiek etc. Kenmerkend voor deze complexe problemen is dat er vaak meerdere betrokkenen zijn, met eigen belangen en visies op wat er speelt en dat er weinig evidence based kennis voorhanden is over (het effect van) mogelijke oplossingen. 

Ook in maatwerk

De cursus Eigen regie bij mensen met dementie kunnen we ook op maat maken. Heb jij belangstelling voor deze maatwerkcursus? Neem dan contact op met Marian van Ingen, senior accountmanager Gezondheid en Welzijn, tel. 06 - 510 26 139, mj.van.ingen@windesheim.nl.