Twee studenten met twee ouderen aan tafel

Studieprogramma

De module bestaat uit een voorbereiding en verwerking door middel van e-learning en twee bijeenkomsten van elk twee dagdelen.

Opbouw van de cursus

De cursus volgt een blended format bestaande uit de volgende onderdelen:

  1. Voorbereiding middels e-learning en instaptoets om het niveau te bepalen
  2. Werkgroepbijeenkomst 1 (bestaande uit twee dagdelen)
  3. Tussenopdracht in de eigen praktijk als voorbereiding op werkgroep 2
  4. Werkgroepbijeenkomst 2 (bestaande uit twee dagdelen)
  5. Eindopdracht met gebruik van e-learning met toets

Inhoud van de onderdelen

Voorbereiding middels e-learning

Je bereid je voor op de cursus met online casuïstiek en opdrachten. Hiermee bepalen we tevens het instapniveau en kunnen we zo nodig de invulling van de cursusdagdelen bijstellen. Voor aanvang van de cursus vragen we je ook een eigen casus uit de praktijk op te sturen.

Cursusdagdelen

Tijdens de cursusdagdelen ligt de focus op reflectie en oefenen. Iedere cursusdag bestaat uit twee dagdelen. In het ochtend dagdeel starten we met onderling oefenen en reflectie op de ingeleverde casuïstiek. In het tweede dagdeel ligt de nadruk op training met behulp van rollenspel. Mogelijk met behulp van een trainingsacteur.

Tussenopdracht

Dit is een praktijkopdracht waarin we je uitdagen in de eigen praktijk de onderdelen de stappen van de methodiek toe te passen en hierop te reflecteren. Onderdeel hiervan is het opnemen van een (deel van een) gesprek waarna dit in een veilige omgeving kan worden geüpload. Je krijgt vervolgens persoonlijke feedback op jouw handelen.

Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit een online kennistoets in combinatie met een reflectieverslag waarin je je eigen sterke punten en verbeterpunten beschrijft ten aanzien van het toepassen van de geïntegreerde methodiek. Voor zowel de kennistoets als het reflectieverslag krijg je een cijfer.

Toetsing

Als je de cursusdagdelen hebt bijgewoond, de opdrachten hebt ingeleverd en de eindopdracht met een voldoende heb afgerond krijg je een bewijs van deelname.