Twee studenten met twee ouderen aan tafel

Inhoud cursus

Je leert hoe je zorgvragers kunt motiveren om zelf de regie te voeren over hun situatie. 

Hierbij leer je op zoek te gaan naar wat echt van belang is voor een zorgvrager om hier vervolgens op te kunnen aansluiten.

Deze cursus richt zich op zorgvragers in een complexe situatie. Het gaat dan om zorgvragers met bijvoorbeeld: dementie, chronische aandoeningen (multi morbiditeit), verslavingsproblematiek, schulden, psychiatrische beperkingen of gezinsproblematiek. Kenmerkend voor deze complexe problematiek is dat er vaak meerdere betrokkenen zijn, met eigen belangen en visies op wat er speelt en dat er weinig evidence based kennis voorhanden is over (het effect van) mogelijke oplossingen. Je leert in deze cursus hoe je om kunt gaan met de verschillen in belangen en perspectieven tussen de betrokkenen om zo uiteindelijk iedereen op één lijn te krijgen. Het doel is om samen met alle betrokkenen ervoor te gaan op een manier di de eigen regie van de cliënt ondersteunt en waar mogelijk versterkt.

Methodiek

In deze cursus maak je gebruik van een geïntegreerde methodiek van gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering. Deze methodiek geeft je handvatten om de eigen regie van zorgvragers te versterken in situaties waarin complexe problemen spelen.

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus:

  • Ken je de beginselen en spirit van beide methodieken
  • Weet je welke stappen je doorloopt als je de geïntegreerde methodiek gebruikt
  • Weet je waar je sterk in bent als je de gecombineerde methodiek gebruikt en waar je nog aan moet werken
  • Ben je je bewust van je eigen houding en verwachtingen richting de zorgvrager en diens netwerk

Delen van kennis en ervaring

Windesheim heeft veel ervaring met gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering. Deze ervaring hebben we gebruikt bij de ontwikkeling van deze training en delen we graag met jou. De cursus wordt verzorgd door Leontine Groen-van de Ven. Zij promoveerde op 22 november op het onderwerp Gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van ouderen met dementie.

Certificering en accreditatie

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat. Accreditatie bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en bij het Registerplein is aangevraagd.