Twee professonials die met elkaar praten

Studieprogramma

De cursus bestaat uit twee lesdagen en een tussentijds intervisiemoment. De theorie bestudeer je in een online omgeving.

Tijdens de cursus ga je aan de slag met de volgende thema's:

Dag 1

  • Theorie en fundamenten
  • Onderbouwing en onderzoek
  • Mindset en technieken
  • Ervaringsgerichte oefeningen
  • Werken met casussen

Tussentijds: intervisie

Dag 2

  • Positieve emoties en veerkracht
  • Werkvormen en oefeningen
  • Toepassen in de praktijk
  • Ervaringsgerichte oefeningen
  • VIB, werken met video materiaal als ingebrachte casus

Werkwijze

Tussen de trainingen vindt een keer intervisie plaats om de ervaringen met het invoeren de positieve psychologie te bespreken. Tijdens de tweede lesdag bespreken we ervaringen met gesprekken waarin je met een zelfgekozen situatie experimenteert met nieuwe vaardigheden.