Twee professonials die met elkaar praten

Inhoud cursus

De jonge wetenschappelijke stroming van positieve psychologie richt zich op het versterken van mogelijkheden van mensen.

Evidence based

De nadruk ligt bij de cursus Positieve psychologie op het vergroten van de veerkracht en welzijn en het versterken van de ander. Of dat nu in de klas, in begeleiding, in coaching, supervisie of hulpverlening is, biedt Positieve psychologie een scala aan evidence based toepassingen.

Actueel en wetenschappelijk onderbouwd

Het werken met mensen stelt de professionals voor uitdagingen waar de positieve psychologie op inspeelt. Positieve psychologie is een actuele en wetenschappelijk onderbouwde stroming in onderwijs, zorg en welzijn. Het richt zich op het welbevinden van de mens en gaat uit van de krachten van de mensen. Daar ligt ook de focus, op wat goed gaat en hoe dat vergroot kan worden, in plaats van in te gaan op wat niet loopt. Met andere woorden: from wrong to strong.

Praktische en doordachte theoretische basis

Positieve psychologie heeft een praktische en doordachte theoretische basis en is uitgebreid onderzocht op effect. Het vraagt naast een bepaalde mindset, specifieke vaardigheden en uitganspunten. De cursus heeft aandacht voor het effect op de emotionele beleving (positieve emoties) en de persoonlijke veerkracht. Het biedt tools om de beleving van de mensen waarmee je werkt aan te spreken op een positieve en bekrachtigende manier. Hierbij staan begrippen als voldoening en kwaliteit van leven voorop.

Doel van de cursus

Na afloop van de training heb je:

  • kennis opgedaan over de fundamenten en theoretische uitgangspunten van de positieve psychologie
  • vaardigheden opgedaan die je in je eigen praktijk kunt toepassen
  • ervaren hoe de mindset van positieve psychologie jouw eigen werkhouding en werkbeleving beïnvloedt
  • technieken geleerd en geoefend en heb je zicht gekregen op de mogelijkheden en krachten van deze manier van werken

Jouw docent

Marlies Jellema, is docent bij de post-HBO en welzijnsopleidingen van Windesheim. Het ontwikkelen van mensen is de passie in haar werk. Marlies loopt vooral warm voor supervisie, coaching, motiverende gespreksvoering en positieve psychologie. Zij is docent supervisiekunde en coaching en ze is internationaal gecertificeerd trainer motiverende gespreksvoering. Zij maakt deel uit van de redactie voor het Tijdschrift voor Positieve psychologie en van het internationale Mint netwerk of trainers. Ze is geregistreerd coach, supervisor en leersupervisor.