Student die aan het bellen is

Studieprogramma

De training bestaat uit zeven dagen. Daarnaast word je vijf keer individueel gecoacht.

De training bestaat wordt voorafgegaan door een schrijfopdracht en een assessment (intake individuele coaching). De training wordt afgesloten met jouw portfolio en een eindgesprek.

Studieopbouw
Dag 1 en 2  Persoonlijk leiderschap
Deze dagen zijn gericht op jou: de coach als instrument. Wat heb jij nodig om er voor een ander te kunnen zijn? Je leert bewust te worden van je talent en dat te gebruiken. 
Dag 3 - 5  Patiënt coaching
Deze dagen gaan over de relatie tussen jou en de patiënt. Voor het afstemmen op de patiënt wordt onder andere aandacht besteed aan het omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden, coping strategieën en culturele verschillen, coachen rond het gesprek in de spreekkamer is gebaseerd op Consultation Planning (Belkora, Sepucha), gesprekstechnieken en observatie (waarderend bevragen, agenda setting, omgaan met weerstanden, onbegrip, verschillende niveaus, begrip peilen) en verslaglegging van consulten bij medisch specialist de afronding van de coaching.
 
Dag 6 en 7  Zorg context
Deze dagen gaan over de context waarin gecoacht wordt. Hier komt aan de orde: het betrekken van het netwerk en mantelzorgondersteuning (voorkomen overbelasting, balans hervinden, organiseren van hulp (professioneel en uit netwerk) en de rol en het perspectief van de andere betrokken zorgprofessionals (zoals werkwijze en belangen van de arts, rollen en verantwoordelijkheden) en andere vormen van persoonlijke en niet persoonlijke ondersteuning.