Student die aan het bellen is

Inhoud cursus

Je leert hoe je de eigen regie en het zelfvertrouwen van patiënten in consulten met medisch specialisten kunt versterken.

Van patiënten wordt in toenemende mate actieve participatie verwacht, ook tijdens consulten met artsen. Patiënten ervaren hier echter nog steeds communicatie barrières. Jij kunt ze helpen deze barrières te overwinnen en een rol te nemen binnen hun mogelijkheden en voorkeur. Na het volgen van deze training ben je in staat mensen goed voor te bereiden op consulten met zorgprofessionals, doordat de patiënten zich bewust zijn van hun waarden, zorgen en behoeften, én dat ze daarover communiceren in consult met hun behandelaar. Je leert hoe je hun eigen regie en zelfvertrouwen in consulten met medisch specialisten kunt versterken.

Naast de zeven groepsbijeenkomsten wordt je ook vijf keer individueel gecoacht tijdens deze training.

Ontwikkeling

Je ontwikkelt:

  • Persoonlijk leiderschap: eigen grenzen bewaken, balans tussen betrokkenheid en afstand (professioneel handelen), bewust van eigen rol en verantwoordelijkheden, reflectie op eigen handelen; bewustwording oordelen;
  • Communicatievaardigheden: affectief en effectief luisteren, feedback geven en ontvangen, het faciliteren van een dialoog, agenda setting; proces- en tijdbewaking;
  • Begeleidingsvaardigheden: methodisch handelen, stimuleren eigen regie en verantwoordelijkheid, afstemming op de patiënt, inzicht tot stand brengen;
  • Observatie vaardigheden: adequaat observeren om doelgericht te kunnen reageren;
  • Samenwerkingsvaardigheden: informeren belanghebbenden, betrekken formeel en informeel netwerk.

Lees meer over het studieopbouw bij het studieprogramma 

Groepsbijeenkomsten

Tijdens de groepsbijeenkomsten werk je in de vorm van een werkcollege, waarbij de eigen ervaringen het uitgangspunt vormen. Tussen de groepsbijeenkomsten door voeren de deelnemers thuis werkopdrachten uit, waaronder het begeleiden van een patiënt. De ervaringen uit die praktijk worden tijdens de individuele coaching besproken en gedeeld in de groepsbijeenkomsten. Naast de praktijkopdrachten bereiden de deelnemers de benodigde kennis voor de bijeenkomsten voor in een digitale leeromgeving.

In de groepsbijeenkomsten wordt gewerkt vanuit de theorie en principes vanuit het Chronic Care Model, Positieve gezondheid, Acceptance and Commitment Therapy.

Opdoen van ervaring

Er wordt van jou verwacht dat je naast de groepsbijeenkomsten en individuele coaching 20 uur besteedt aan het opdoen van ervaring met het coachen van één of meer patiënten. Daarnaast wordt een 80% aanwezigheid verwacht en dat je gedurende de training minimaal 1 patiënt begeleidt.

Certificering

Bij succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Accreditatie wordt aangevraagd voor V&VN: verpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen; KNMG: artsen; Sociaal werk: registerplein