verpleegkunde

Studieprogramma

We behandelen onderwerpen als palliatief redeneren, pijnmanagement en symptoombestrijding en kwaliteit van leven. Bekijk alle onderwerpen.

De cursus bestaat uit zes cursusdagen met een interval van 2 à 3 weken. In de tussenliggende weken werk je aan een aantal opdrachten, enerzijds ter voorbereiding op de volgende cursusdag, anderzijds als verwerkingsopdracht van de vorige cursusdag.

Onderwerpen

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

Palliatief redeneren

Je leert op een gestructureerde manier nadenken over de behandeling van patiënten in de palliatieve fase. 

Communicatie 

Je oefent communicatievaardigheden in een complexe palliatieve situatie.

Pijnmanagement en symptoombestrijding

Je leert beslissingen over zorg en interventies te nemen in complexe situaties, waarbij je gebruik maakt van beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (Evidence Based-handelen).

Verlenen van consultatie

Je oefent met het uitvoeren van consultgesprekken om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Kwaliteit van zorg

Je leert hoe je de kwaliteit van zorg op de werkplek meetbaar kunt maken door instrumenten te hanteren en resultaten te interpreteren.

Coördinatie en casemanagement

Je leert systematisch te zoeken naar oplossingen in probleemsituaties door theorie en praktijk over dit onderwerp te combineren.

Kwaliteit van leven

We staan stil bij het concept kwaliteit-van-leven zelf en hoe dat voor ieder individu een andere inhoud kan hebben. Daarnaast worden enkele kwaliteit-van-leven meetinstrumenten besproken.

Spirituele zorg

Je leert spirituele vragen bij de patiënt te herkennen en hoe daarop de te reageren.

Palliatieve sedatie en euthanasie

Je leert passend te reageren in hoogcomplexe palliatieve zorgsituaties waarin sprake is van palliatieve sedatie of een wens tot euthanasie.

Zorg voor de zorgenden

Je leert bewust te worden van preventieve interventies bij dreigende overbelasting van jezelf en collega’s waarbij de relatie gelegd wordt met (een dreigende) burn-out.

Toetsing

Je sluit de cursus af met twee toetsvormen: een posterpresentatie van de verandering die je op jouw werkplek hebt gerealiseerd (innovatieopdracht) en een digitale kennistoets die je beide met een voldoende dient af te sluiten. De laatste middag van de cursus nodig je je leidinggevende en teamgenoten uit om de presentatie van jouw poster over innovatie bij te wonen. Deze presentatie vormt de afsluiting van de cursus.

Ook in maatwerk

De cursus Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen kan ook op maat gemaakt worden voor jouw instelling. Heb jij of jouw instelling belangstelling voor deze maatwerkcursus? Neem dan contact op met Marian van Ingen, programmaleider Ouderenzorg, tel. 06 - 510 26 139 of via mj.van.ingen@windesheim.nl.