Vrouw die je direct aankijkt

Studieprogramma

Het studieprogramma van de module Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online onderwijs en contactonderwijs.

Tijdens de module komen de volgende vakgebieden aan de orde:

  • Bedrijfs- en organisatiekunde 
  • Marketing (integraal getoetst in ondernemingsplan)
  • Recht
  • Klantgericht organiseren
  • Leiderschap en leiderschapsstijlen
  • Ondernemerschap en governance
  • Operationeel management

Relevante werkplek vereist

Om deze module te kunnen volgen is een relevante praktijkomgeving in de vorm van een stage of werkplek binnen zorg, welzijn of onderwijs een vereiste. Je moet daarbij in de gelegenheid zijn om met een manager mee te lopen of zelf de taak van manager uitvoeren. Daarnaast moet je toestemming hebben om jezelf te filmen tijdens het uitvoeren van managementvaardigheden. Dit is een verplicht onderdeel van deze module.