Vrouw die je direct aankijkt

Voor wie

Ben jij een hulpverlener en heb jij te maken met uithuisplaatsing van kinderen?

De training is ontwikkeld voor pleegzorgwerkers ambulante jeugdzorgwerkers, gezinsvoogden en anderen die werken met uithuisgeplaatste kinderen. Ze hebben dagelijks te maken met de complexe situatie waarin uit huis geplaatste kinderen verkeren. Het in kaart brengen, inschakelen en monitoren van het netwerk zou een vast onderdeel moeten worden van het werk van pleegzorgbegeleider en gezinsvoogd.

De methode die geleerd wordt tijdens deze training is niet alleen voorbehouden aan pleegzorgorganisaties, maar kan ook bij andere situaties ingezet worden.