Vrouw die je direct aankijkt

Inhoud cursus

Leer hoe je sociale netwerken kunt inzetten bij uit huisgeplaatste (pleeg)kinderen en over de bewustwording van de hulpverlener hierin.

Jij hebt als pleegzorgbegeleider, ambulant jeugdzorgwerker of als gezinsvoogd dagelijks te maken met de complexe situatie waarin uit huisgeplaatste kinderen verkeren. Een uithuisplaatsing is ingrijpend en complex. Er zijn veel mensen bij betrokken en de onderlinge relaties zijn vaak ingewikkeld. De uithuisplaatsing van een kind gaat dan ook in de regelmatig mis, blijkt uit onderzoek. Hoewel alle partijen het beste met het kind voorhebben, hebben ze soms belangen die ver uit elkaar lopen. Als de situatie bij aanvang al gespannen is, is de kans groot dat de plaatsing later misloopt. Overleg tussen de leden van het zorgteam vindt dan minder vaak plaats en als het plaatsvindt, is de sfeer verre van coöperatief.

Netwerk van betrokkenen

Als hulpverlener is het daarom des te belangrijker dat je het netwerk van betrokkenen goed in kaart kunt brengen en kunt monitoren. In deze cursus leer je hoe je sociale netwerken kunt inzetten bij uit huisgeplaatste (pleeg)kinderen en word je je bewust van je rol als hulpverlener.

Na deze training

Na afloop van de training:

  • Heb je kennis, begrip en ervaring met het toepassen van netwerkgerichte methoden.
  • Heb je inzicht in het belang van netwerkgericht werken en kun je dat direct toepassen in jouw prakijk.
  • Ontwikkel je een visie op netwerkgericht werken.
  • Maak je een parallel tussen het netwerkgericht werken en je eigen werkwijze in shared caseload teams.

Studievorm

We maken gebruik van actieve lesvormen. Zowel de theorie komt aan bod, als het leren werken met instrumenten om het netwerk in kaart te brengen en hoe je dat kunt toepassen op je eigen case load. Zo word je je ook bewust van je eigen rol als hulpverlener. Daarnaast krijg je handvatten om netwerkgericht werken op een creatieve manier in te zetten binnen de tijd en de mogelijkheden die jij als hulpverlener hebt.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten lees je de theorie en maak je opdrachten. Tijdens de trainingsdagen wordt door middel van oefeningen, discussie en feedback gewerkt aan de toepassing van de theorie in je eigen praktijk.


Certificering

Na succesvolle afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname.