Volwassenen gele achtergrond tekst: dienst bewijzen

Praktische informatie

Een overzicht van alle praktische zaken van de cursus LVB en verslaving.

Startdatum

September 2019

Data: 16/09, 30/09 en 14/10

Studiedag: maandag van 13.00-16.00 uur

Studievorm Cursus
Lesdag(en) en lestijden Maandag van 13.00 - 16.00 uur
Studiebelasting Drie dagdelen van drie uur 
Toelating SPW'ers, SPH'ers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs op het gebied van zorg en welzijn, maatschappelijk werk en verpleegkunde. Werkers, ambulant of residentieel, met cliënten die zowel een licht verstandelijke beperking als een verslavingsprobleem hebben.
Kosten € 495,-
Certificering
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

De cursus levert 16.75 registerpunten op voor het opleidingstraject voor sociaal agogen en ggz-agogen die bij Registerplein geregistreerd zijn.

De cursus levert elf punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor sociaal juridisch dienstverleners die bij Registerplein geregistreerd zijn.

Locatie Windesheim, Zwolle
Groepsgrootte Minimaal acht en maximaal vijftien
Docent Docenten zijn deskundigen uit het werkveld, gespecialiseerd in deze doelgroep en betrokken bij het onderzoeksthema Verslavingskunde.