Twee professonials die met elkaar praten

Inhoud cursus

Je gaat in de cursus aan de slag met het updaten van je kennis en je bespreekt met andere deelnemers en de docenten een aantal casussen.

Behoefte aan specifieke kennis  

  • Je merkt in de dagelijkse praktijk dat het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én een verslavingsprobleem veel van je vraagt. Je hebt specifieke kennGesprek met een cliëntis en vaardigheden nodig, maar ook geduld en het vermogen om te observeren en signaleren.
  • De cursus LVB en verslaving voorziet in jouw behoefte aan specifieke kennis en basisvaardigheden die jou in staat stellen je cliënten effectiever te begeleiden. Het accent ligt op kennisoverdracht én het bespreken van casussen. De basis is de ervaring van een aantal onderzoekers, psychiaters en hulpverleners die zich richten op kennis- en methodiekontwikkeling.

Kennis en ervaring komen samen

Wij gebruiken voor deze gerichte cursus verschillende bronnen. De docenten zijn deskundigen uit het werkveld.

Waarom deze gerichte cursus?

Wij merken dat professionals een grote behoefte hebben aan specifieke kennis  en basisvaardigheden in de begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking én een verslavingsprobleem. Dit is ook het doel van deze cursus.

BAMw geaccrediteerd

De cursus LVB en Verslaving is BAMw geaccrediteerd. Het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers is hét kwaliteitskeurmerk dat cliënten helpt professionals te herkennen. Met een registratie bij het BAMw laat je als professional zien dat je het beroep serieus neemt, vakbekwaam Rolant Meijerbent, en op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.

Rolant Meijer, projectleider LVB en Verslaving

Master Social Work, docent Verslavingskunde/GGZ-agoog en onderwijsinnovator op het gebied van LVB en verslaving bij hogeschool Windesheim. Voorheen ambulant begeleider en teamleider in de (sociale) verslavingszorg (VNN). Gespecialiseerd in outreachende verslavingszorg en in de begeleiding van mensen met een LVB en verslaving.  

Certificaat

Je ontvangt een deelnamecertificaat na het afronden van de cursus.