klinisch redeneren en indiceren

Klinisch redeneren en indiceren

Module van de bacheloropleiding Verpleegkunde

Ben jij verpleegkundige (niveau 4), wil je je bijscholen op het gebied van klinisch redeneren en meer inzicht krijgen in de indicatiestelling binnen Nederland? Dan is deze module iets voor jou.

Binnen deze module leer je klinisch te redeneren op hbo-niveau volgens het nieuwe beroepsprofiel BN2020. Daarnaast leer je zelfstandig, integraal en goed onderbouwd een indicatiebesluit te presenteren.

De module Klinisch redeneren en indiceren in het kort

In het nieuwe opleidingsprofiel nemen de CanMEDS-rollen een centrale plaats in. De rol van zorgverlener vormt de kern van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Daarvoor is actuele en betrouwbare vakkennis onontbeerlijk. Het toepassen daarvan krijgt vorm in het klinisch redeneren. Het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 stelt bovendien dat dit op basis van evidence based practice plaatsvindt. In deze module ga je aan de slag met deze kennis en breng je deze in de praktijk. Ook word je geschoold in de nieuwe terminologie, onderliggende theorieën en de aanpak van indiceren en zorg toewijzen. Je krijgt les van ervaren docenten van Windesheim.    

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online leeractiviteiten en contactonderwijs. In de eerste studieweken werk je geleidelijk toe naar het zelfstandig maken van een integraal verpleegplan waarin (naast een anamnese) de verpleegproblemen, doelen, interventies en evaluaties worden vastgelegd, ofwel klinisch redeneren. Het cyclisch proces van klinisch redeneren draait in de kern om de keuze van de best mogelijke of optimale verpleegkundige interventies in specifieke zorgsituaties. Een kritische onderzoekende houding is voorwaardelijk om deze rol als verpleegkundige op hbo-niveau uit te kunnen voeren. De laatste weken van de module ga je je verdiepen in de geschiedenis van het indiceren in Nederland (transitie van de zorg). Je gaat aan de hand van een casus presenteren hoe je gekomen bent van vraagverheldering en gegevens verzamelen tot een indicatie (zorgtoewijzing). Door een mix van onlineleren, werkplekleren en contactonderwijs kun je zelf je leerproces sturen.

Het programma start met twee introductieweken waarin je kennismaakt met Windesheim, je mede studiegenoten en je studiebegeleider. Daarnaast vind er een oriëntatie op de inhoud van de module en de bijbehorende leeromgeving plaats. De rest van de module bestaat uit zes lesdagen waarbinnen contactonderwijs wordt aangeboden.

Iedere lesdag bestaat uit drie onderdelen:
1. Een integratief werkcollege waarin je onder begeleiding aan de slag gaat met de inhoud van de module
2. Een bijeenkomst met een leerteam dat je ondersteunt bij het leren op de praktijkplek en de uitvoering van de toetsopdrachten
3. Een training motiverende gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming

Voor wie

Deze module richt zich op mbo-verpleegkundigen (niveau 4) die zich willen bijscholen op het gebied van klinisch redeneren en meer inzicht willen krijgen in de indicatiestelling binnen Nederland, maar ook op mbo-verpleegkundigen die overwegen om de hbo-opleiding Verpleegkunde in deeltijd te gaan starten, maar eerst willen ervaren of deze opleiding aansluit bij hun scholingsbehoefte. Wanneer je (later) besluit om deze opleiding te volgen, hoef je deze module niet meer te volgen en krijg je deze vrijgesteld.

Ook in maatwerk

De module Klinisch redeneren en indiceren kunnen we ook op maat maken. Heb jij belangstelling voor deze maatwerkcursus? Neem dan contact op met Marian van Ingen, senior accountmanager Gezondheid en Welzijn, tel. 06 - 510 26 139, mj.van.ingen@windesheim.nl.

Praktische informatie

Start Op de hoogte worden gehouden van de startdatum, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl
Studievorm Module binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde
Studieduur Vijf maanden
Lesdagen en tijden

Maandag en donderdag van 9.30 tot 17.00 uur in Zwolle.          

 

Studiebelasting Deze module omvat 30 EC. De toetsopdrachten voer je deels uit in de eigen beroepspraktijk. Naast de lesdag moet je rekenen op een studiebelasting van 8-12 uur in de week.
Toelating Je hebt een mbo-diploma Verpleegkunde (niveau 4). Daarnaast heb je een werkplek waar je de toetsopdrachten kunt uitvoeren.
Kosten

De kosten voor de module bedragen €2.850,- (exclusief BTW). Op de pagina financieringsmogelijkheden vind je meer informatie over tegemoetkomingen en andere financieringsmogelijkheden, zoals het Levenlanglerenkrediet en praktijkleren. Schrijf je je in voor de gehele deeltijdopleiding, dan betaal je collegegeld. 

Inschrijven Wil je je inschrijven voor de module Klinisch redeneren en indiceren? Maak gebruik van de blauwe button onder aan deze pagina en schrijf je direct online in. Je kunt je inschrijven voor de gehele bacheloropleiding op de inschrijfpagina van Verpleegkunde.
Deelnemers De groepsgrootte varieert per cursusonderdeel: 20-28 personen of 12-14 personen. Je volgt onderwijs samen de studenten die de hbo-opleiding Verpleegkunde zijn gestart.
Certificering Als je de toetsing van de module met een voldoende beoordeling hebt afgerond ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je een module van 30 EC behaald hebt. Wanneer je (later) besluit om de hbo-opleiding Verpleegkunde te volgen, hoef je deze module niet meer te volgen en krijg je deze vrijgesteld.
Accreditatie  De cursus is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor 60 punten 
Locatie  Windesheim, Zwolle of Almere 
Contact  Meer weten over de module Klinisch redeneren en indiceren? Stel ze aan het Windesheim Informatiecentrum!
Voorwaarden
Bij inschrijving voor een cursus of module van Windesheim zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden er bij inschrijving voor een module aanvullende voorwaarden