Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Praktische informatie

Een overzicht van de praktische informatie van de hbo-module Gerontologie.

Startdatum

Voorjaar 2020

Studievorm Module
Lesdag(en) en lestijden 

De lesdagen worden binnenkort bekend gemaakt.

9.30 - 16.00 uur

Studiebelasting We gaan uit van een studielast van ongeveer 28 uur in de week. Voor de lesdag, het uitvoeren van opdrachten en zelfstudie moet je uitgaan van gemiddeld 12 uur per week. Daarnaast stellen we de eis dat je minimaal 16 uur in de week een (on)betaalde baan hebt waarin je aan de slag kunt met de inhoud.
Toelating Je hebt minimaal een havo, vwo- of mbo-opleiding niveau 4 afgerond. Daarnaast heb je minimaal twee jaar werkervaring. Om het geleerde toe te passen in de praktijk is een minimale werkpraktijk van 16 uur per week nodig. 
Kosten € 2.575,-
Certificering

Na afronding van de module ontvang je een certificaat op hbo-niveau.
De cursus is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor 72 punten.             
De cursus is geaccrediteerd bij het Registerplein, het levert 840 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen. Het levert 840 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners (onder geaccrediteerde scholing). 

Groepsgrootte Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers
Locatie Zwolle
Docent Ervaren docenten van Windesheim geven de cursus.