Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Inhoud cursus

Verschillende aspecten van veroudering en vaardigheden op het gebied van co-creatie staan centraal in de hbo-module Gerontologie.

Dé oudere bestaat niet

We worden met elkaar steeds ouder. De huidige baby’s die geboren worden zouden al 130 jaar oud kunnen worden. Nu gaan we er in onze maatschappij vaak nog vanuit dat generaties vanaf 65 jaar gelijke wensen en behoeften hebben. Niets is minder waar. Iemand van 65 jaar heeft hele andere levensbehoeften dan iemand van 85 jaar en hetzelfde geldt voor iemand van 100 jaar.

Met het idee dat we steeds ouder worden, is het goed dat bedrijven of organisaties zich richten op het leeftijdsvriendelijk maken van diensten, beleid of producten. Bedrijven en organisaties beginnen dit ook steeds meer te zien en komen steeds vaker met vragen over hoe ze zich beter kunnen richten op de groeiende groep ouderen. Zij hebben behoefte aan professionals die anders durven denken en doen.

Kennis en vaardigheden

De kern van de module bestaat uit twee aspecten:

 1. Kennis over Gerontologie vanuit biologische, psychologische, sociale en filosofische aspecten van veroudering.
 2. Vaardigheden op het gebied van co-creatie met ouderen en andere belanghebbenden en ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke diensten/producten.  

Goed leven van ouderen

In het programma van deze module  ligt de nadruk op het ontdekken en verbeelden van het ‘goede leven’ van en met oudere generaties in een specifieke lokale context, gekoppeld aan je werkplek. Je richt je hierbij eerst op het individuele (levens)verhaal van een oudere persoon en wordt in de loop van het programma uitgedaagd om dit verder uit te werken naar de brede context waarin oudere generaties wonen en leven. Het proces van co-creatie is hierbij erg belangrijk. Zo leer je kritisch denken en het aangaan van interdisciplinaire samenwerkingsrelaties.
Voor deze opdracht verwachten we van je dat je zelf op zoek gaat naar een ‘ouder maatje’ om daar gesprekken mee te voeren.

Mix van praktijk en theorie

De module bestaat uit twaalf dagen van twee dagdelen: een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. De lesstof die we bespreken bereid je zelf voor met interactief lesmateriaal. 

Doel van de module
Na afloop van de module kun je:

 • advies uitbrengen aan oudere mensen en/of andere belanghebbenden over de ontwikkeling en realisatie van leeftijdsvriendelijke diensten
 • ontwikkelde leeftijdsvriendelijke diensten onderbouwen met kennis uit relevante, (inter-) nationale literatuur en eigen praktijkgericht onderzoek
 • uitkomsten van onderzoek plaatsen in perspectief voor oudere mensen en/of andere belanghebbenden
 • in co-creatie met oudere mensen en/of andere belanghebbenden werken aan het ontwikkelen en realiseren van een dienst passend bij een laag complexe context
 • samenwerkingsverbanden tussen oudere mensen en/of andere belanghebbenden initiëren
 • samenwerkingsverbanden tussen oudere mensen en/of andere belanghebbenden faciliteren
 • op respectvolle wijze contact onderhouden met oudere mensen en andere belanghebbenden


  Certificering 

  Je ontvangt een certificaat van Windesheim (geregistreerd bij Lerarenportfolio).