Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Cursist aan het woord

Hoe heeft Marieke de cursus Gerontologie ervaren? Je leest het hier.

In juni 2017 werd Marieke de winnares van de wedstrijd Win een studie van Windesheim. Nadat zij in haar schriftelijke motivatie kenbaar had gemaakt interesse te hebben in de cursus Gerontologie én zij goed kon onderbouwen waarom uitgerekend die studie interessant is voor haar carrière, heeft zij het studietegoed van € 2.500,- gewonnen. Inmiddels is ze klaar met de studie en zijn wij benieuwd hoe die haar bevallen is.

Marieke: 'Het was leuk om iets nieuws te doen'

‘Ik ben werkzaam als adviseur openbare ruimte en hou me hierbij bezig met het inrichten van de buitenruimte. Iedereen maakt hier gebruik van en elke gebruiker heeft eigen wensen en eisen. Zo ook de gebruikersgroep ‘senioren’, die steeds groter wordt én vitaler en mobieler blijft. Met het doen van de cursus Gerontologie wilde ik me graag specialiseren in deze doelgroep.’

Goede afspraken

‘Het was een totaal nieuw onderwerp, maar ik vond het leuk om iets nieuws te doen. Het was pittig om de studie te combineren met mijn werk en privéleven. Maar met mijn werkgever heb ik gelukkig goede afspraken kunnen maken. Zo kon ik onder werktijd aan de lesdag deelnemen. Alle zelfstudie kwam voor eigen rekening. Het kost aardig wat tijd, maar de cursus duurt een jaar en dan is het goed te overzien.’

Open opdracht

De cursus bestond uit een theorie- en een praktijkdeel. Voor het praktijkdeel kregen we de opdracht om met senioren in gesprek te gaan en een idee te ontwikkelen. Ik heb ervoor gekozen om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Ik heb met diverse senioren gesproken; over hun leven en wat voor hen belangrijk is. We hebben een rondje gelopen zodat ook ik kon ervaren hoe de buitenruimte is ingericht voor iemand die afhankelijk is van een rolstoel of rollator. Het uitvoeren van de opdracht deed iedereen individueel, maar ik kon altijd contact opnemen met de docent. Eens in de drie weken kwamen ik en mijn medecursisten voor een les bij elkaar op Windesheim en gaven we elkaar feedback. Eén medecursist deed ook onderzoek naar de leefomgeving, maar dan in Amsterdam. Onze projecten hadden dus wat raakvlakken. Maar daarnaast was het ook interessant om te zien waar de anderen voor gekozen hadden. De open houding van de medecursisten en docenten is hetgeen wat me het meest is bijgebleven. Elke les wist de docent weer met een positieve houding te helpen bij vraagstukken zodat we allemaal weer met een goed gevoel verder konden.’

Aanbevelingen

‘Ik ga nu het plan met aanbevelingen aanbieden aan mijn werkgever. Ik wil gaan werken aan een programma van eisen waaraan een buitenruimte moet voldoen, gespecificeerd op de doelgroep senioren. Ook wil ik het onderwerp meer onder de aandacht brengen bij mijn collega’s. Tot slot wil ik kijken hoe we senioren meer kunnen betrekken bij de plannen van de gemeente. Zo kunnen we samen de buitenruimte zo goed mogelijk inrichten.’