Twee mensen die lachend naar beneden kijken

Inhoud cursus

Je leert hoe je als jeugd en mediacoach een veilig online klimaat kunt vormgeven, hoe je media kunt inzetten bij ontwikkelingsstimulering en hoe je ouders en professionals begeleidt.

Sleutelpositie

Dankzij deze post-hbo-opleiding ben je in staat een sleutelpositie in je organisatie in te nemen. Van daaruit kun je mediaopvoeding en mediawijsheid in brede zin vormgeven. Je leert hoe belangrijk het is om mediawijsheid en mediaopvoeding op beleidsniveau een plek te geven en hoe je op een slagvaardige manier de vertaling naar de werkvloer maakt. Als jeugd en mediacoach ben je de spin in het web van het mediabeleid binnen jouw organisatie. Je zorgt ervoor dat belangrijke kennis optimaal benut wordt.

Veilige en kansrijke (online) omgevingExpertcoach Mediaopvoeding

Je faciliteert en begeleidt collega’s bij mediaprojecten, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor ouders, cliënten of netwerken, het opzetten van een informatiepunt of het verzorgen van advies en informatie aan kinderen en gezinnen. Daarmee draag je ertoe bij dat succesvolle preventieve methodieken om incidenten te voorkomen worden benut en dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige online omgeving. Bovendien onderhoud je daarbij contact met belangrijke partners in je werkveld om wijkgericht en integraal aandacht te besteden aan mediawijsheid en mediaopvoeding.   

Programma

De opleiding Jeugd & Media Coach bestaat uit vier modules:
Module 1 – De mediacoach als expert: een nieuwe dimensie in de opvoeding
Module 2 – Methodieken en preventie in de mediaopvoeding
Module 3 – Mediaopvoeding: kansen benutten in een mediarijke wereld
Module 4 – Innoveren en verbinden in de mediawijze organisatie

Lees meer over de inhoud van de modules bij het studieprogramma

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een hbo-opleiding afgerond en je bent werkzaam in een relevant werkveld. 

Lerarenportfolio en SKJ

De opleiding is geregistreerd voor het Lerarenportfolio en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast is de opleiding erkend door CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).

Waarom Windesheim?

Onze trainers hebben jarenlange ervaring in verschillende organisaties in het werkveld van onderwijs, welzijn en zorg. Zij staan in de startblokken om hun expertise over te dragen en het beste uit elke deelnemer te halen. Daardoor kun je werken aan een blijvende professionele ontwikkeling van je leiderschap. Binnen de opleiding worden de lessen en begeleiding onder andere verzorgd door dr. Peter Nikken, lector Jeugd en media bij Windesheim en bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, door Helprich ten Heuw, MsE en door interessante gastdocenten verbonden aan verschillende universiteiten en expert in opvoeding en of media-effecten.

Projectleider Svenja Büttner

Svenja Büttner is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd en Media en projectleider van de post-hbo opleiding Jeugd & Media Coach. In deze gecombineerde functie kan zij de kennis die in het lectoraat wordt ontwikkeld inzetten om bij te dragen aan het versterken van de mediawijsheid- en opvoedingscompetenties van (toekomstige) beroepsprofessionals. Svenja richt zich in haar loopbaan op het creëren van ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren. Ze werkt inmiddels 15 jaar in het hbo (Social Work en Pabo) als docent, onderwijsontwikkelaar, onderzoeksbegeleider en assessor. Eind 2018 promoveerde Svenja als gedragswetenschapper op haar onderzoek naar de X-Factor van de leraar in het begeleiden van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag.