Inhoud cursus

Je leert hoe je als expertcoach mediaopvoeding een veilig online klimaat kunt vormgeven, hoe je media kunt inzetten bij ontwikkelingsstimulering en hoe je ouders en professionals begeleidt.

Sleutelpositie

Dankzij deze expertopleiding ben je in staat een sleutelpositie in je organisatie in te nemen. Van daaruit kun je mediaopvoeding en mediawijsheid in brede zin vormgeven. Je leert hoe belangrijk het is om mediawijsheid en mediaopvoeding op beleidsniveau een plek te geven en hoe je op een slagvaardige manier de vertaling naar de werkvloer maakt. Als Expertcoach Mediaopvoeding ben je de spin in het web van het mediabeleid binnen jouw organisatie. Je zorgt ervoor dat belangrijke kennis optimaal benut wordt.

Veilige en kansrijke (online) omgevingExpertcoach Mediaopvoeding

Je faciliteert en begeleidt collega’s bij mediaprojecten, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor ouders, cliënten of netwerken, het opzetten van een informatiepunt of het verzorgen van advies en informatie aan kinderen en gezinnen. Daarmee draag je ertoe bij dat succesvolle preventieve methodieken om incidenten te voorkomen worden benut en dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige online omgeving. Bovendien onderhoud je daarbij contact met belangrijke partners in je werkveld om wijkgericht en integraal aandacht te besteden aan mediawijsheid en mediaopvoeding.   

Programma

De opleiding Expertcoach Mediaopvoeding bestaat uit vier modules:
Module 1 – De mediacoach als expert: een nieuwe dimensie in de opvoeding
Module 2 – Methodieken en preventie in de mediaopvoeding
Module 3 – Mediaopvoeding: kansen benutten in een mediarijke wereld
Module 4 – Innoveren en verbinden in de mediawijze organisatie

Lees meer over de inhoud van de modules bij het studieprogramma

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een hbo-opleiding afgerond en je bent werkzaam in een relevant werkveld. 

Lerarenportfolio en SKJ

De opleiding is geregistreerd voor het Lerarenportfolio en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast is de opleiding erkend door CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).

Waarom Windesheim?

Onze trainers hebben jarenlange ervaring in verschillende organisaties in het werkveld van onderwijs, welzijn en zorg. Zij staan in de startblokken om hun expertise over te dragen en het beste uit elke deelnemer te halen. Daardoor kun je werken aan een blijvende professionele ontwikkeling van je leiderschap. Binnen de opleiding worden de lessen en begeleiding onder andere verzorgd door dr. Peter Nikken, lector Jeugd en media bij Windesheim en bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, door Helprich ten Heuw, MsE en door interessante gastdocenten verbonden aan verschillende universiteiten en expert in opvoeding en of media-effecten.

Helprich ten HeeuwProjectleider Helprich ten Heuw

Helprich ten Heuw is senior docent Mediaopvoeding en coördinator van de internationale minor Children and Media. Sinds eind jaren '90 heeft hij zich hardgemaakt voor ICT in het onderwijs en het ontwikkelen van digital skills bij leerlingen in het speciaal onderwijs en binnen het mbo. Hij heeft Windesheim op de kaart gezet als expertisecentrum Mediawijsheid en mediaopvoeding. Helprich geeft trainingen aan instellingen in het sociale domein en aan scholen. Naast Mediaopvoeding houdt hij zich ook bezig met internationalisering en studenten die deelnemen aan projecten binnen ontwikkelingssamenwerking.