Student die aan het bellen is

Ervaringsdeskundigheid voor aankomende zorgprofessionals

Hoe gebruik je jouw eigen cliënt- of probleemervaringen én die van andere cursisten professioneel bij de begeleiding van cliënten? Wil je daarnaast een visie ontwikkelen op ervaringsdeskundigheid als onderdeel van een bredere herstelvisie?

Wat kan je met deze cursus bereiken?

Je wilt de overstap maken om in de hulpverlening te werken en daarbij je eigen ervaringen in te zetten. De meerwaarde van de cursus is, dat je een afgewogen en evenwichtige inzet van jouw ervaringskennis leert gebruiken met cliënten. Je krijgt meer inzicht in de manier waarop jouw eigen ervaringen een rol spelen in jouw werk als toekomstig professioneel begeleider of hulpverlener en in de voordelen en valkuilen die dit met zich mee kan brengen. Daarvoor bieden we theoretische kaders en praktische training. Na het volgen van deze cursus kunnen mensen die dat willen met vrijstellingen doorstromen naar de AD Sociaal Werk in de Zorg. Je leert hoe je jouw eigen cliënt- of probleemervaringen én die van andere cursisten professioneel kunt gebruiken bij de begeleiding van cliënten. Daarnaast ontwikkel je een visie op ervaringsdeskundigheid als onderdeel van een bredere herstelvisie. Bovendien bieden we een deel van de basiskennis en -vaardigheden die je nodig hebt om als hulpverlener te starten in het werkveld of om te starten met een AD of HBO opleiding in de richting van Social Work, Verpleegkunde of een andere richting. In het onderdeel Ervaringsdeskundigheid van deze cursus werken we met creatieve werkvormen, waaronder praktijkopdrachten, schrijven en presenteren van het eigen herstelverhaal. Er vindt een 0- en eindmeting plaats, waarbij je reflectieverslagen schrijft en gedragsexperimenten uitvoert. Je brengt je eigen casuïstiek in en bespreekt deze met de andere cursisten. De groep is een basis; er moet veel worden samengewerkt. Een deel van de cursus wordt via blended learning (met behulp van online tools en colleges) aangeboden. Na afloop ontvang je het certificaat Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners. Je hebt dan de competenties uit het beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid behaald.

Inhoud cursus

In deze cursus werk je aan de competenties uit de eerste module van de Associate Degree - Sociaal Werk in de Zorg (hierna te noemen: AD-SWZ). Ook een deel van de tweede module komt aan bod. Daarnaast werk je aan het beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid. Voor het onderdeel AD-SWZ betekent dit, dat je start met theorie en vaardigheden van basiscommunicatie. Daarin oefen je met gespreksvaardigheden zoals open vragen stellen en doorvragen, samenvatten en concretiseren, gevoelsreflecties geven en de verschillende gespreksfasen. Een tweede onderdeel bestaat uit het online volgen van ontwikkelings- en levenslooppsychologie, waarin de levensfasen van de mens, van baby tot oudere, worden behandeld. Na toetsing ontvang je een vrijstelling voor module 1 en 2.3 van het AD traject SWZ. De opleiding kun je daarna in 1,5 jaar voltooien.

Vaardigheden die je tijdens de cursus leert

 • Uitwisselen eigen ervaringen met stoornissen, problemen en hulpverlening.

 • Herstelverhalen van deelnemers en de vertaling naar cliënten.

 •  Het cliënt perspectief in het team van je stage of werk(ervaringsplek) en inzet persoonlijke ervaringen

 •  Dilemma’s bij het omgaan met cliënten met herkenbare hulpvragen.

 •  Afstand en nabijheid: omgaan met projecties, behoeftes en emoties.

 •  Doelgericht werken aan competenties ervaringsdeskundigheid.

 • Plaats van ervaringsdeskundigheid binnen je stage- of werk(ervarings)team.

 • Casuïstiekbespreking waarin eigen ervaringskennis een rol speelt.

 • Contact leggen met cliënten, analyseren, vraag verhelderen en rapporteren in het kader van methodisch handelen

 • Reflecteren op eigen handelen.

Voor wie

Je zou je ervaringen in psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening of met andere ontwrichting willen leren inzetten om anderen te helpen, maar bent geen zorgprofessional. Je wilt de switch naar het beroep van hulpverlener maken. Wij bieden jou een kans om je startend vanuit je eigen ervaringen te ontwikkelen naar een volwaardige hulpverlener op hbo-niveau. Deze cursus biedt je een eerste stap, waarna je met een vrijstelling van een half jaar door kunt stromen naar de AD-Sociaal Werk in de Zorg. Daaraan zijn wel een paar voorwaarden verbonden:
1. een leerwerkplek of stageplek  in het werkveld voor minimaal 8 uur, met begeleiding van een 
 praktijkbegeleider. Windesheim bemiddelt niet bij het vinden van werk of stage.
2. kunnen reflecteren op het eigen herstelproces en kunnen samenwerken
3. Hbo werk- en denkniveau

De vraag vanuit het werkveld

Windesheim biedt een cursus ervaringsdeskundigheid op hbo-niveau, waarbij mensen met ontwrichtende ervaringen een kans krijgen om opgeleid te worden tot volwaardig hulpverlener. De combinatie van opleiding tot professioneel hulpverlener en ervaringsdeskundige versterkt beide rollen. Binnen het werkveld is er steeds meer vraag naar deze combinatie.

Praktische informatie

Startdatum  Vrijdag 2 oktober 2020
Studievorm Cursus
Lesdag(en) en tijden

Vrijdag 9.30-16.00 uur

02 oktober 2020
30 oktober
27 november
08 januari 2021 
05 februari
05 maart  
26 maart
23 april
21 mei
18 juni             

Studiebelasting 

10 dagdelen van zes uur

Toelating
 • Minimaal een diploma havo, vwo of mbo-4 op het gebied van zorg- en welzijn.
 • Werkzaam zijn in de context psychiatrie, verslavingszorg of jeugdhulpverlening voor minimaal 8 uur per week

Mocht je vragen hebben over je toelating, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen €2.850,-.

Verplichte literatuur
Boek: Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid
ISBN: 9789024401451
Auteur: Alie Weerman
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam

Certificering Na afloop ontvang je het certificaat Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners. Je hebt dan de competenties uit het beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid behaald. Er is een mogelijkheid tot een vrijstelling voor de module 1 en 2.3 van de AD Sociaal Werk in de Zorg. Bij een voldoende afronding van de toetsing krijg je recht op deze vrijstelling.
Locatie  Windesheim, Zwolle 
Groepsgrootte Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers