Student die aan het bellen is

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van deze leergang Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners.

Startdatum

Dinsdag 22 september 2020 
Vrijdag 9 oktober 2020

Studievorm Cursus
Lesdag(en) en lestijden

Dinsdag/vrijdag van 09.30-16.00 uur.

September
22 september 2020
03 november
01 december
05 januari 2021
02 februari
02 maart
06 april
11 mei 

Oktober
09 oktober 2020
20 november
18 december
15 januari 2021
12 februari
12 maart
23 april
28 mei

Studiebelasting Acht bijeenkomsten 
Toelatingseisen
  • Minimaal een hbo-diploma op het gebied van zorg- en welzijn.
  • Werkzaam zijn in de context psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening of andere ontwrichtende situatie met beperkingen/gezondheid of psychosociale thema’s voor minimaal 8 uur per week. 

Mocht je vragen hebben over je toelating, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl

Kosten

€ 2450,-  

Verplichte literatuur
Boek: Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid
ISBN: 9789024401451
Auteur: Alie Weerman
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam

Certificering 

Na afloop ontvang je het certificaat ‘Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners’.

Accreditatie

  • De opleiding Ervaringsdeskundigheid is geaccrediteerd door Registerplein.
  • De opleiding levert 228 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
  • De opleiding levert 228 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners (onder geaccrediteerde scholing).
  • De opleiding geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.
Locatie Windesheim, Zwolle
Groepsgrootte Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers