Student die aan het bellen is

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van deze leergang Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners.

Startdatum

Februari 2020. 

Studievorm Leergang
Lesdag(en) en lestijden

Dinsdag van 13.00-16.00 uur.

Start februari 2020:
04 februari 2020
11 februari 2020
03 maart 2020
17 maart 2020
31 maart 2020
07 april 20020
21 april 2020
12 mei 2020
26 mei 2020
09 juni 2020
23 juni 2020
01 september 2020
15 september 2020
06 oktober 2020
27 oktober 2020
10 november 2020 

Studiebelasting Zestien bijeenkomsten
Toelatingseisen
  • Minimaal een hbo-diploma op het gebied van zorg- en welzijn.
  • Werkzaam zijn in de context psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening of andere ontwrichtende situatie met beperkingen/gezondheid of psychosociale thema’s voor minimaal 8 uur per week. 

Mocht je vragen hebben over je toelating, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl

Kosten

€ 2010,-  

Verplichte literatuur
Boek: Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid
ISBN: 9789024401451
Auteur: Alie Weerman
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam

Certificering 

Na afloop ontvang je het certificaat ‘Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners’.

Accreditatie

  • De opleiding Ervaringsdeskundigheid is geaccrediteerd door Registerplein.
  • De opleiding levert 228 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
  • De opleiding levert 228 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners (onder geaccrediteerde scholing).
  • De opleiding geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.
Locatie Windesheim, Zwolle
Groepsgrootte Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers