Student die aan het bellen is

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van deze leergang Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners.

Startdatum

Februari 2020. 

Studievorm Cursus
Lesdag(en) en lestijden

Vrijdag van 13.00-16.00 uur.

Start februari 2020:
28 februari 
6 maart 
13 maart 
27 maart  
17 april 
8 mei 
15 mei  
29 mei  
12 juni 
19 juni   
3 juli 
28 augustus 
11 september 
18 september 
2 oktober
23 oktober 

Studiebelasting Zestien bijeenkomsten
Toelatingseisen
  • Minimaal een hbo-diploma op het gebied van zorg- en welzijn.
  • Werkzaam zijn in de context psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening of andere ontwrichtende situatie met beperkingen/gezondheid of psychosociale thema’s voor minimaal 8 uur per week. 

Mocht je vragen hebben over je toelating, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl

Kosten

€ 2020,-  

Verplichte literatuur
Boek: Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid
ISBN: 9789024401451
Auteur: Alie Weerman
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam

Certificering 

Na afloop ontvang je het certificaat ‘Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners’.

Accreditatie

  • De opleiding Ervaringsdeskundigheid is geaccrediteerd door Registerplein.
  • De opleiding levert 228 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
  • De opleiding levert 228 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners (onder geaccrediteerde scholing).
  • De opleiding geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.
Locatie Windesheim, Zwolle
Groepsgrootte Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers