Student die aan het bellen is

Inhoud cursus

Tijdens de cursus leer je mensen met een migratieachtergrond en dementie beter te begrijpen en hoe je de zorg er op aanpast.

Culturele diversiteit bij mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie stijgt. Onder ouderen met een migratieachtergrond stijgt het aantal personen met dementie harder in vergelijking met de Nederlandse ouderen. Hier zijn verschillende factoren voor aan te wijzen, en deze factoren spelen ook een rol in de zorg rondom deze groep. Vaak zijn er behalve een taalbarrière ook sprake van andere obstakels, waardoor professionals in de zorg niet altijd de zorg kunnen bieden die zij in huis hebben. Maar ook andersom, de persoon met dementie en de familie eromheen voelt zich vaak onbegrepen.

Er is meer aan de hand dan alleen de taal. De communicatie, zorg, het omgaan met de ziekte en het verklaren van de ziekte zijn cultureel of religieus bepaalde factoren. Om deze groep Nederlandse ouderen met een migratie-achtergrond beter te begrijpen en de zorg erop af te stemmen, is het belangrijk dat er inzicht verkregen wordt in die factoren.

Kennis en Vaardigheden

De kern van de module bestaat uit twee aspecten:

  1. Kennis over ouderen met een migratieachtergrond vanuit biologische, psychologische, sociale en filosofische aspecten van veroudering.
  2. Handvatten rondom toepassing, attitude en benadering van ouderen met een migratie achtergrond. 

Doel van de cursus

Na afloop van de module heb en kun je

  • Kennis over Nederlanders met een migratie achtergrond (cultureel, sociaal, economisch en biologisch); 
  • Kennis over mantelzorg, informele en formele zorg binnen deze gemeenschappen; 
  • Kennis over de verklaring van dementie bij deze gemeenschappen en hoe je als professional daarmee om kunt gaan; 
  • Kennis over dementie bij deze gemeenschappen; 
  • Handvatten om informatieoverdracht te faciliteren;
  • Toepassing en attitude rondom cliënten met een migratie achtergrond.

Gözde DuranProjectleider Gözde Duran

Gözde is coördinator van ProMemo, het Expertisecentrum Dementie voor Professionals binnen Hogeschool Windesheim. Van origine is zij neuropsycholoog, waarna zij zich heeft gericht op dementie. Dementie bij migranten is een specialisatie waarin zij vanaf 2012 werkzaam is. Ze heeft ervaring de beleving, ervaringen en obstakels van migrantenmantelzorgers én professionals die zorg verlenen aan deze doelgroep. Zij is sinds 2016 verbonden aan Hogeschool Windesheim waarin zij zich inzet voor dementie binnen het onderwijs, en de verbinding tussen praktijk & onderwijs.

Certificering

Na afronding van de module ontvang je een Bewijs van deelname. De cursus is geregistreerd bij het Registerplein voor vier punten.