Twee professonials die met elkaar praten

Studieprogramma

De post-hbo cursus GGZ-agoog is modulair opgezet en bestaat uit een samenhangend pakket van 10 modules.

GGZ-agoog is een specifieke cursus

Het programma sluit zoveel mogelijk aan op de wensen vanuit het werkveld en de brancheorganisatie GGZ Nederland. Daarbij biedt de leerlijn bouwstenen voor een afstudeerrichting die zich richt op een ‘participatiesamenleving, waarin mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of een verslaving meedoen en waarin hun ervaringskennis wordt benut.’ De GGZ agoog is hier specifiek voor opgeleid. 

10 modules

In 10 modules werk je aan de specifieke competenties GGZ-agoog. De gedragskenmerken bij de specifieke competenties leer je in de praktijk.

De structuur van het opleidingsprofiel:

 • Twee basismodules die het algemene fundament vormen.
 • Zeven modules in combinatie met praktijkwerk waarin je de zeven specifieke GGZ-competenties verwerft.
 • Afsluitende module met nascholing en een overstijgend onderdeel dat zich richt op beleid, legitimering en positionering.
 1. Basiskennis van de GGZ-agoog
 2. Beroepsattitude en communicatie vaardigheden van de GGZ-agoog
 3. Outreachend werken
 4. Herstelondersteuning
 5. Rehabilitatiegericht werken
 6. Netwerkontwikkeling
 7. Motiveren en ondersteunen bij gedragsverandering
 8. Werken in een gedwongen kader
 9. Groepsgerichte Behandeling.
 10. Beleid, legitimeringen positionering.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 16 uur per week (inclusief lessen en praktijkopdracht).