Student ingang C

Inhoud cursus

Wil je taalonderwijs op jouw school versterken of meertalig onderwijs in voeren?

Waar gaan we mee aan de slag?

Wij denken met je mee, begeleiden docenten en ondersteunen bij de vormgeving en invoering of versterking van het programma. De basis hiervoor is de didactische methode Content and Language Integrated Learning (CLIL). Daarmee bereiken docenten het vereiste taalniveau en leren zij hun didactiek af te stemmen op tweetalig onderwijs. Ook gebruiken ze straks de doeltaal consequent als voertaal. En: zaakvakdocenten en taaldocenten leren efficiënt samen te werken.

Aanpak

Om het gewenste resultaat te bereiken, organiseren we trainingsbijeenkomsten en studiemiddagen en voeren we adviesgesprekken. We begeleiden je in de volle breedte bij het invoeren van nieuwe onderwijsvormen en geven hierover advies.

Gericht op jouw school

Omdat iedere school in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie andere wensen en behoeften heeft, stellen wij de cursus voor jou op maat samen. Wij kijken naar de situatie op je school en stemmen de inhoud van de cursus hierop af.

En ook...

Naast de cursus Tweetalig onderwijs bieden wij ook:

 • CLIL tto
  Je leert Content Language Integrated Learning (CLIL) inzetten voor het optimaal in het Engels doceren.

 • Teaching and coaching on the job tto
  We bieden via lesobservaties één-op-één-begeleiding met uitgebreide feedback en hulp.

 • Cambridge English FCE
  Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je het diploma First Certificate English.

 • Cambridge English CAE
  Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je het diploma Cambridge Advanced English.

 • Cambridge English CPE
  Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je het diploma Cambridge Proficiency English.

 • Studiereizen meertalig onderwijs
  Je krijgt inzicht in meertalig onderwijs in andere landen, onder andere naar de Verenigde Staten.

 • Culture and Communication
  Inzicht krijgen in de cultuur achter de taal door ook te kijken naar non-verbale uitingen maar zeker ook naar de toon, intonatie en taal van de gebruiker. 

Certificering

Na afronding van de cursus ontvangen de cursisten een bewijs van deelname.