Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Leesbegrip in thema's

In deze cursus maak je met de nieuwste inzichten op het gebied van leesbegrip, de bewust en onbewuste begripsprocessen en hoe je leerlingen hierin kunt ondersteunen.

In het kort

Na meerdere jaren inzichten te hebben opgedaan met effectief leesonderwijs binnen het LIST- project, ontstond de behoefte om een soortgelijk project te starten ten aanzien van het onderwijs in leesbegrip. Dit werd Focus! Net als het LIST-project richt Focus! zich op de leerkrachtvaardigheden en de voorwaarden op schoolniveau die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het einddoel van ons leesonderwijs kunnen behalen. Ook dit project is gebaseerd op internationale literatuur. 

Lees meer over deze cursus

Waarom Windesheim?

Deze cursus is ontwikkeld in samenspraak met Anneke Smits, taal- en leesspecialist en associate lector onderwijsinnovatie  en ICT en Erna van Koeven, hogeschoolhoofddocent en curriculumdesigner voor de leerroute Taal/Dyslexie van de master Educational Needs. De cursus wordt uitgevoerd door docenten van de Master Educational Needs en is gebaseerd op actuele literatuur en kennis van de praktijk.

Snel op de Campus

Je kunt Windesheim goed bereiken met het openbaar vervoer en de auto. De Campus ligt vlakbij de A28. Het station in Zwolle ligt op 15 minuten loopafstand van de Campus.

Bekijk de routebeschrijving naar de Campus

Cursusdagen en -tijden

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Deze cursus wordt in schooljaar 2019-2020 niet aangeboden.

Bekijk meer praktische informatie