Student rechts tekst links: wijsheid

Docent NT2 in de volwasseneneducatie

Post-hbo-opleiding

Wil jij je ontwikkelen tot docent NT2 in de volwasseneneducatie?

In het kort

Jij bent straks docent met vakinhoudelijke kennis (NT2) en goede didactische vaardigheden. De opleiding wordt aangeboden door de Vrije Universiteit en Windesheim en bevat twee onderdelen: een vakinhoudelijk deel (NT2) en een didactisch deel (Didactiek BVE). Als bewijs daarvan verwerf je bij succesvolle afronding het certificaat NT2-docent en het bewijs van didactische bekwaamheid van de lerarenopleiding van Windesheim. Daarmee ben je uitstekend toegerust om aan de slag te gaan als NT2-docent voor volwassenen.

Lees meer op de website van de VU