Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Voor wie

Voor leraren, remedial teachers, intern begeleiders, logopedisten of toekomstig studenten van de master Educational Needs.

Waarom deze cursus volgen?

Wil je kinderen met leesproblemen en dyslexie nog effectiever helpen zodat ze leren lezen? Volg dan de cursus Connect Vloeiend lezen en/of RALFI. Je kunt straks deze gelijknamige methodieken gebruiken om een goede indicering te maken op jouw school.
Tijdens de cursus moet je de mogelijkheid hebben om een leerling te begeleiden op het gebied van leesproblemen of dyslexie. We sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw werk en opleidingsbehoefte.

Andere cursussen

De cursus Connect Vloeiend lezen en/of RALFI  is bedoeld voor de tweede fase van aanvankelijk lezen in het basisonderwijs (vanaf eind groep 3). Voor de eerste fase van aanvankelijk lezen in het basisonderwijs (begin groep 3) bieden wij de cursus Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning aan.

Lees meer over de cursus Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning

Ook kun je bij ons de Basiscursus dyslexie volgen. In deze cursus vergroot je jouw kennis over dyslexie en leg je de grondslag voor praktische vaardigheden op het vlak van handelingsgericht onderzoek en interventie.