Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Jouw actieve inbreng is belangrijk. We gaan praktisch aan de slag met analyses van je ervaringen en met materiaal van de andere cursisten.

In de periode dat je de cursus volgt moet je de mogelijkheid hebben om een leerling te begeleiden bij leesproblemen of dyslexie.

Welke onderwerpen behandelen we?

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • aanvankelijk lezen fase 2
  • de twee methodieken
  • begeleiding van een leerling/een groep leerlingen
  • video-werkbijeenkomst
  • gezamenlijk beoordelen van en feedback geven op video-opnamen die alle cursisten maken

Studieboek

Wij adviseren je om het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ van Anneke Smits en Tom Braams aan te schaffen (Uitgeverij Boom, ISBN 9053528067, € 17,50). Wij gebruiken dit boek als basis voor de inhoud van de cursus.

Cursus in teamverband

Wij adviseren je om de cursus met verschillende leden uit je team te volgen. Ook is het mogelijk dat wij de cursus alleen voor jouw team op jouw school uitvoeren. Wij stellen de cursus dan op maat voor je samen. Data en tijden bepalen we dan samen met jou. In het geval van maatwerk ontvang je een offerte voor de kosten.