Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

In deze certificeringscursus staan de interventiemethodieken Connect Vloeiend lezen en/of RALFI en jouw praktijkervaring centraal.

In deze cursus leer je alles over de twee methodieken voor het leren lezen door kinderen met leesproblemen en dyslexie. Je gaat op een praktische manier aan de slag met deze theoretische interventiemethodieken. Anneke Smits, ontwerper van de methodieken en verbonden aan Windesheim, heeft de certificeringscursus ontwikkeld.

Expertisecentrum Nederlands

De methodieken Connect Vloeiend lezen en/of RALFI sluiten goed aan bij de protocollen leesproblemen en dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands.

Toepassing

De methodieken zijn geschikt voor individuele en groepsgewijze interventie. Ze zijn bedoeld voor de tweede fase van aanvankelijk lezen in het basisonderwijs (vanaf eind groep 3), maar je kunt ze ook gebruiken in het SBO en REC tijdens de periode van het aanvankelijk lezen.

Wil je meer weten over de begeleiding bij de eerste fase van aanvankelijk lezen in het basisonderwijs (begin groep 3), dan is de cursus Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning misschien interessant voor jou.

Theorie en praktijkoefeningen

Theorie en praktijkoefeningen wisselen elkaar af in activerende werkvormen. Onderzoeks- en behandelmaterialen en achtergrondliteratuur zijn beschikbaar ter inzage.

Goede indicering en uitvoering

Je kunt de interventiemethodieken Connect Vloeiend lezen en/of RALFI gebruiken om een goede indicering te maken. Je helpt kinderen met leesproblemen en dyslexie nog effectiever.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. De cursus is geaccrediteerd bij Stichting ADAP voor 36 punten.