Studieprogramma

Bekijk het studieprogramma van de opleiding Leidinggeven II / Vakbekwaam.

Vijf competenties Leidinggeven II 2013-2014

Centraal staan de vijf schoolleiderscompetenties binnen onze opleiding:

  • Visiegericht werken
  • In relatie staan tot de omgeving
  • Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
  • Bevorderen van samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus
  • Hogere orde denken

Verschil met Leidinggeven I is dat de opleiding erop gericht is je te ontwikkelen tot Vakbekwaam schoolleider die niet alleen uitvoerende taken maar ook vormgevende invloed heeft op schoolontwikkelingen.

Studieonderdelen

De opleiding bestaat uit inhoudelijke curriculumdagen (waarvan een tweedaagse aan het begin van het traject) en deelname aan de jaarlijkse Leiderschapsdag. Opdrachten worden uitgevoerd op de werkplek. Je rondt de opleiding af met een eindportfolio en een competentie-examen waarin je aantoont dat je op alle vijf competenties Vakbekwaam niveau kunt aantonen.

Na het behalen van het diploma 'Leidinggeven I' kun je onder voorwaarden doorstromen naar de opleiding 'Leidinggeven II'.

Aanwezigheidsplicht

Omdat het leren voor een groot deel binnen de groep plaatsvindt, is deelname aan curriculumdagen verplicht. Bij uitzondering kan hier vrijstelling voor worden gegeven.

Literatuurlijst

Om de opleiding Leidinggeven II succesvol te kunnen volgen is er een literatuurlijst samengesteld. De versie voor het opleidingsjaar 2016-2017 wordt in het najaar gepubliceerd.

Windesheim Schoolleidersopleidingen gecertificeerd door Schoolleidersregister PO

Logo schoolleidersregister

Het positieve advies dat het visitatiepanel over de opleiding heeft gegeven, is inmiddels overgenomen door het Schoolleidersregister PO. Dit betekent dat gediplomeerden van beide opleidingsjaren nu voldoen aan de eisen van basisregistratie.

Het visitatiepanel van Hobeon was complimenteus over de kwaliteit, het stramien en de inhoud van beide post-hbo-opleidingen. Er is goede aansluiting op de landelijke competentie-eisen en de kwaliteitszorg is stevig geborgd doordat aangesloten is bij de examencommissie van de Masters Learning & Innovation, Special Educational Needs en Expert Beroepsonderwijs.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn, volgens de CAO, alle schoolleiders in het PO en teamleiders in het VSO verplicht zich te laten registreren als RDO.

Wanneer je de opleiding Leidinggeven II hebt afgerond, kun je je met dit diploma laten registreren als Register Directeur Onderwijs (RDO) bij het landelijk Schoolleidersregister PO. Studenten die de opleiding Basisbekwaam schoolleider ( Leidinggeven I) afronden kunnen zich bij het  Schoolleidersregister PO laten registreren als RADO ( Register Adjunct directeur Onderwijs) wanneer zij in functie adjunct zijn en ze kunnen hiermee, onder bepaalde voorwaarden, instromen in Leidinggeven II, opleiding voor Vakbekwaam schoolleider.

Voor meer informatie over beide opleidingen verwijzen wij je graag naar www.windesheim.nl/schoolleidersopleidingen