Deelnemer aan het woord

Koen Verweij, Geertje van Keulen en Mark ter Horst hebben de post-hbo-opleiding Leidinggeven II afgerond. Ze vertellen over hun ervaringen.

‘Met vallen en opstaan ging ik van een controlerende manager naar een schoolleider die stuurt vanuit de bedoeling.’

Tijdens de schoolleidersopleidingen Leidinggeven I en II heb ik genoten van de vakkundige begeleiding en ben ik door middel van feedback en feedforward uitgedaagd om diep over mijzelf en mijn persoonlijke leiderschapsstijl na te denken. Door ervoor open te staan heb ik kunnen ontdekken hoe ik vanuit mijn authenticiteit op congruente wijze leiding kan geven aan een team. In dit leerproces werd ik buiten mijn comfortzone gezet. Dat was spannend, maar omdat ik wist dat het mij veel zou gaan opleveren had ik dat er graag voor over. Zo ben ik, met vallen en opstaan, gegaan van een controlerende manager naar een schoolleider die stuurt vanuit de bedoeling. Ik weet nu waarom ik doe wat ik doe. Dat levert energie op!

Koen Verweij
Oud-student Leidinggeven I en II 
2017 - 2019

‘De opleiding tot schoolleider heeft voor mij ‘het’ verschil gemaakt.’

Vanuit de cirkel van betrokkenheid ben ik in de cirkel van invloed gestapt. In de opleiding heb ik geleerd om te reflecteren, onderzoekend te zijn en steeds op zoek te gaan naar de theoretische onderbouwing. Dit heeft mij gemaakt tot een schoolleider met visie op goed onderwijs. En tot een persoon die vanuit interactie en relatie het verschil maakt binnen een schoolorganisatie.

In de opleiding was het samenwerken om te komen tot een verandering een belangrijk middel. ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder’, past bij de manier waarop ik nu leiding geef aan de school. Met het team vol professionals werken we met veel plezier om kinderen datgene te leren, wat hen als persoon zo compleet mogelijk maakt. De onderzoekende en lerende houding die ik als schoolleider heb 

Het netwerk van schoolleiders dat ik over heb gehouden aan de opleiding, maakt dat ik nog steeds contact heb met schoolleiders buiten mijn eigen schoolorganisatie. Dit is een mooie aanvulling. De scholing die Windesheim biedt aan schoolleiders past binnen de landelijke ontwikkeling van ons vak!'geleerd, heb ik in de cultuur van onze school kunnen brengen. Een onderzoekend team en nog mooier; onderzoekende kinderen!         

Geertje van Keulen
Schoolleider PCB De Branding, Swifterbant

Koppeling tussen het theoretisch kader en persoonlijke reflectiemomenten

'In november 2013 ben ik begonnen aan de schoolleidersopleiding Leidinggeven II van Windesheim. De opleiding was de afsluiting van het High Potential traject van mijn werkgever PCBO Apeldoorn, waar ik aan deelnam.

Wat ik het meest waardevol vond voor mijn persoonlijke leiderschapsontwikkeling, was de koppeling die gemaakt werd tussen het theoretische kader en de persoonlijke reflectiemomenten in de portfoliogroepen en tijdens lesdagen. Juist het inzicht in het eigen handelen, en dat van anderen, bood nieuw bewustzijn. De opdrachten, die we vanuit de opleiding aangeboden kregen, waren zinvol om toe te passen in de praktijk. Dat gold zowel voor de moduleopdrachten, als het onderzoek.

Wat ik uit de opleiding meeneem in mijn werk als locatieleider, is de wijze waarop ik processen binnen de school kan beïnvloeden. Het professionele denkkader, de eisen die je stelt aan de wijze waarop er samengewerkt wordt en het doen van onderzoek, dragen dagelijks bij aan de manier waarop we in onze organisatie werken. Veel meer dan ooit tevoren, heb ik geleerd (en geoefend met) hoe ik mezelf en anderen in beweging kan krijgen én, als het nodig is, ondergeschikt te maken voor een hoger doel: het beste in het kind naar boven weten te halen.'

Mark ter Horst 
Locatieleider PCBS De Diamant, Apeldoorn