Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Voor wie

Voor onderwijsteams die graag de werkdruk willen verlagen en het werkplezier willen verhogen.

Maatwerktraject voor teams

Deze studiedag is een maatwerktraject voor teams die hun werkdruk willen verlagen. De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 deelnemers.

Afspraken

Op basis van een nulmeting stelt Windesheim een rapportage op. Deze rapportage wordt doorgenomen met het management van het team en wordt gebruikt als input voor invulling van de studiedag. De studiedag levert op individueel, groeps- en strategisch niveau veel input op. Met het management van de organisatie worden na afloop afspraken gemaakt over een eventueel vervolgtraject.

Oud-deelnemer: 'Het is een prachtige locatie. We hadden veel verschillende werkvormen. In groepjes heb ik samengewerkt met veel verschillende collega's.'