Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

In één dag gaan jij en je team aan de slag met verwondering, bezinning en bewustwording om de hoge werkdruk te kunnen verlagen en het werkplezier te vergroten.

ProgrammaDocent helpt student

De studiedag start om 09:00 uur met een opening in het klooster. Vervolgens gaan we wandelen in het nabijgelegen bos. Tijdens de wandelingen ontvang je opdrachten die je zowel individueel als gezamenlijk moet uitvoeren. Een actieve deelname van elke deelnemer wordt hierbij gevraagd. Tussen de middag krijg je een lunch aangeboden in de refter van Nieuw Sion. In de middag werk je groepsgewijs en individueel aan diverse taken, binnen en buiten. Rond 16:00 uur vindt een gezamenlijke afsluiting plaats.

Nulmeting

Ter voorbereiding op deze studiedag vindt een nulmeting plaats. Iedereen vult voorafgaand aan de studiedag de vragen van de nulmeting in. Op basis van de uitkomsten maakt Windesheim een rapportage. Deze rapportage wordt doorgenomen met het management en wordt gebruikt als input voor de invulling van de studiedag.

Na de studiedag

De studiedag levert veel input op, voor zowel individueel, groeps- en strategisch niveau. Met het management van de organisatie kunnen afspraken worden gemaakt over een vervolgtraject. In dit vervolgtraject zullen de opbrengsten op de diverse niveaus een plaats krijgen.

Oud-deelnemer: 'Een heerlijke dag wandelend in een prachtige omgeving. Nadenken, praten op een andere manier'.