Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Praktische informatie

Bekijk hier alle praktische informatie rondom het maatwerktraject.

Start In overleg met het management van het team
Studieduur Eén dag
Lesdag en
-tijden

8.30 - 16.00 uur

Deelname Maximaal 20 deelnemers
Toelating De studiedag is bedoeld voor onderwijsteams die graag hun werkdruk willen verlagen en hun werkplezier willen verhogen
Kosten In overleg met Windesheim
Locatie     Nieuw Sion in Diepenveen